XV Forum Edukacyjnym MSP

Finanse i gospodarka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XV Forum Edukacyjnym MSP, które odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2015 r. w Centrum Kongresowym na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XV Forum Edukacyjnym MSP, które odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2015 r. w Centrum Kongresowym na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Tegoroczne Forum MSP poświęcone będzie dwóm tematom:

I dzień Forum - stanowić będzie oficjalne otwarcie dla nowej perspektywy wdrażania funduszy oraz dogodną możliwość do zapoznania się z działaniami wdrażanymi przez PARP i oferowanymi przedsiębiorcom w ramach 2 programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Polska Wschodnia (PO PW).

II dzień Forum - prezentacji najlepszych doświadczeń w obszarze rozwoju zasobów ludzkich w firmach poprzez pryzmat projektów realizowanych przez PARP.

Źródło: PARP

Udostępnij artykuł: