XV Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Jak zapanować nad przestrzennym chaosem?

Nieruchomości / Wydarzenia

Planowanie przestrzenne od wielu już lat stanowi pietę achillesową polskiej urbanistyki. - Mamy ciężki kryzys gospodarki przestrzennej – podkreślał podczas tegorocznego Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych dr Adam Kowalewski, członek Rady Fundatorów w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Tymczasem unijna Komisja Regionów jednoznacznie przypomina, iż jednym z największych wyzwań dla Europy jest rozlewanie się miast.

XV Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych
Fot. Marzena Stokłosa

Planowanie przestrzenne od wielu już lat stanowi pietę achillesową polskiej urbanistyki. - Mamy ciężki kryzys gospodarki przestrzennej – podkreślał podczas tegorocznego Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych dr Adam Kowalewski, członek Rady Fundatorów w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Tymczasem unijna Komisja Regionów jednoznacznie przypomina, iż jednym z największych wyzwań dla Europy jest rozlewanie się miast.

Dr Adam Kowalewski na Kongresie Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych: mamy ciężki kryzys gospodarki przestrzennej #nieruchomości #budownictwo #PlanowaniePrzestrzenne #KFNM

O skali problemów z planowaniem przestrzennym świadczy choćby fakt, iż około 70% zabudowy mieszkalnej w ostatniej dekadzie stworzono w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy.- Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie te decyzje były wadliwe, podobnie jak nie wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego są bezbłędne – powiedział Mariusz Ścisło, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Przyczyna obecnego chaosu urbanistycznego

Wskazał on też na praprzyczynę obecnego chaosu urbanistycznego, jaką jest zderzenie obecnych, wyjątkowo nieprzewidywalnych zmian z tworzonymi jeszcze w minionej epoce instrumentami planistycznymi. Pod tym względem z jednej strony mamy do czynienia z niejednoznaczną procedurą wydawania decyzji o warunkach zabudowy, wyjątkowo podatną na różnego rodzaju naciski lobbystów, z drugiej natomiast przeregulowane i skupiające się na zbytecznych szczegółach plany zagospodarowania przestrzennego. Efektem takiego podejścia jest chociażby niewystarczające wykorzystanie cennych terenów, zwalnianych przez wycofujące się z miast zakłady przemysłowe czy jednostki wojskowe.Czytaj także: XV Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych: klimat sprzyja inwestycjom >>>

Hasło "powrotu do miast"

Wiele dyskusji wzbudziło hasło „powrotu do miast”.- Chodzi o to, by ludzie budowali miasta, a nie odizolowane wyspy z kilometrami przestrzeni – zauważył Mariusz Ścisło.Nieco mniej krytyczny wobec strategii lokowania zabudowy mieszkalnej poza obszarami silnie zurbanizowanymi był Marek Bolek, prezes Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań w Krakowie.- Budowanie na terenach odległych też ma swoje plusy. Takie osiedla bywają tańsze w budowie, a nierzadko i eksploatacji – podkreślił.A koszt jednostkowy mieszkania jest tym czynnikiem, który we współczesnych warunkach ma znaczenie szczególne.- Ceny mieszkań idą do góry, trend ten wiązał się dawniej z wzrostem cen gruntu, a teraz również i wykonawstwa – potwierdził Marek Bolek.Dr Adam Kowalewski uważa, że odpowiedzialność za zbytnie rozproszenie zabudowy spada na gminy, które wyznaczają zbyt odległe tereny.Czytaj także: XV Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych: rynek mieszkań na wynajem wspierają cudzoziemcy >>>

Czego brakuje w polskich realiach?

W polskich realiach brakuje dwóch czynników: po pierwsze instrumentów pozwalających na prowadzenie polityki przestrzennej, a po drugie stosownych instrumentów finansowych pozwalających na jej realizację – zaznaczył dr Adam Kowalewski.Odniósł się on również do opinii, iż główną słabością urbanistyki nie jest samo prawo, tylko jego stosowanie przez samorządy.-  W polskim systemie prawnym decyzja administracyjna musi wynikać z ustawy – przypomniał. Oznacza to, iż lokalni włodarze pozbawieni zostali sporej części samodzielności w tym obszarze. Z drugiej strony standardy urbanistyczne zostały w Polsce faktycznie zniesione. W efekcie dochodzi do sytuacji, gdzie nowe inwestycje budzą uzasadnione frustracje, a nawet protesty dotychczasowych lokatorów.- Nie wstawiajmy zabudowy mieszkaniowej tam, gdzie jest zbyt zagęszczony teren, gdzie nie ma wystarczającej bazy usługowej czy infrastruktury – dodał reprezentant FRDL.
Udostępnij artykuł: