XV konkurs Verba Veritatis został już ogłoszony

Edukacja

Do 31 lipca 2020 r. można zgłaszać prace z dziedziny etyki biznesu w XV edycji konkursu Verba Veritatis, organizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych i Akademię Leona Koźmińskiego. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

Verba Veritatis, konkurs, ALK, ZPF
Źródło: ZPF

Do 31 lipca 2020 r. można zgłaszać prace z dziedziny etyki biznesu w XV edycji konkursu Verba Veritatis, organizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych i Akademię Leona Koźmińskiego. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

#AndrzejRoter: Dla ZPF to jeden z bardzo ważnych aspektów realizowanej misji naszej organizacji ‒ budowania kapitału społecznego na rynku usług finansowych w Polsce #VerbaVeritatis #Uczelnie #ŚrodowiskoAkademickie @ZPF_PL @KozminskiUni

Verba Veritatis to prestiżowy, ogólnopolski konkurs, którego celem jest podnoszenie wśród młodych ludzi, studentów i  absolwentów uczelni w Polsce, zainteresowania ważnymi zagadnieniami, jakimi są etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz ład korporacyjny.

Intencją organizatorów jest, aby konkurs przyczynił się do zwiększenia świadomości zagadnień etyki biznesu i ich powszechnego stosowania w praktyce działalności gospodarczej oraz umacniania postaw etycznych wśród przedsiębiorców i konsumentów na rynku.

Bądź na bieżąco - zapisz się na nasz newsletter >>>

Verba Veritatis: kreowanie liderów opinii

W poprzedniej edycji konkursu zgłoszono 27 prac, poświęconych zagadnieniomo dużym znaczeniu praktycznym, tj. wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju w działalności operacyjnej firm, wyzwania związane z raportowaniem niefinansowym w różnych branżach, konsekwencje nadużyć na rynku finansowym i misseling, czy też szeroko rozumiane podstawy etyki profesjonalnej.

‒ Konkurs Verba Veritatis od 15 już lat tworzy klimat do kreowania liderów opinii w środowisku akademickim. To niezwykle ważne, bo to od nauczycieli akademickich, od ich głębokiej wiedzy i zaangażowania zależy jak wielu młodych ludzi wejdzie w życie profesjonalne, mając mocno ugruntowane poglądy etyczne, umiejąc je wdrażać w praktyce biznesowej.

W tym zakresie dorobek konkursu, wspierany od jego zarania przez profesora Bolesława Roka, jest wprost nieoceniony. Dla ZPF to jeden z bardzo ważnych aspektów realizowanej misji naszej organizacji ‒ budowania kapitałuspołecznego na rynku usług finansowych w Polsce – podkreśla Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF.

Czytaj także: Społeczność młodych liderów rynku kapitałowego

Etyka biznesu, CSR, ład korporacyjny

Do Konkursu przyjmowane są prace doktorskie i habilitacyjne, magisterskie, licencjackie lub inżynierskie, a także prace podyplomowe i MBA.

Zakres tematyczny prac, które mogą być zgłoszone do oceny, obejmuje zagadnienia etyki biznesu (w tym zagadnienia etyczne w ekonomii, teorii zarządzania i naukach pokrewnych), CSR i ładu korporacyjnego, jak również innowacyjności społecznej w gospodarce, przeciwdziałania nadużyciom gospodarczy i dobrych praktyk na rynku finansowym.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Fundacji Konsumentów. Kapitule konkursowej przewodniczy prof. ALK dr hab. Bolesław Rok z Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego.

Więcej informacji: https://zpf.pl/etyka/konkurs-verba-veritatis/o-konkursie/

Udostępnij artykuł: