XXI Walne Zgromadzenie ZBP: Dawid z Goliatem w związku bankierów

NBS 2010/05

Ograniczenie kompetencji zarządu i wybór kadencyjnej rady związku z szerokimi uprawnieniami nadzorczymi - to "rewolucyjna" uchwała przyjęta na XXI Walnym Zgromadzeniu Związku Banków Polskich.

W nowym modelu organizacyjnym zarząd ZBP funkcjonowałby nie jak dotychczas jako kolegium prezesów banków, lecz w składzie trzech menedżerów zarządzających. Kadencja rady nadzorczej trwałaby trzy lata, lecz przewodnictwo w niej obejmowaliby co roku inni prezesi z dużych, średnich i małych banków (kolejno przez jeden rok przewodniczący sekcji bankowych). Bankowcy uważają, że zapobiegnie to dominacji największych instytucji finansowych i zwiększy wpływ małych banków na decyzje ważne dla całego środowiska.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: