XXIV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego Bank 2019. Innowacyjność: Nowoczesność w cenie

BANK 2019/06

Fot. kras99/stock.adobe.com

W nowej kategorii („Innowacyjność”) „Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK” – nagradzamy instytucje tworzące i korzystające z nowoczesnych rozwiązań z obszaru AI, IoT, blockchain, trwałego nośnika itp. Nawiązujemy w ten sposób do światowych trendów, gdzie to właśnie innowacyjność wiedzie prym.

Banki dynamicznie się rozwijają, dostarczając coraz to nowych technologicznych rozwiązań. Wyzwaniem jest jednak wprowadzenie lub usprawnienie tych rozwiązań z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i przejrzystości usług. W kategorii tej brano również pod uwagę współpracę banków – w zakresie innowacyjności– z sektorem publicznym oraz z fintechami i startupami.

Metodyka kategorii „Innowacyjność”

Opierała się ona na ocenie członków kapituły – ekspertów rynku bankowego i finansowego – którzy na podstawie opisowych ankiet, złożonych przez poszczególne banki wybrali trzy najbardziej innowacyjne. Każdy z nich przyznawał trzy punkty – dla najbardziej innowacyjnego banku, dwa – dla drugiego i jeden punkt dla trzeciego w kolejności banku. Ankieta zawierała pytanie otwarte dotyczące prezentacji trzech najbardziej innowacyjnych rozwiązań, które zostały wdrożone lub usprawnione przez banki ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: