XXIV Ranking Banków Miesięcznika Finansowego Bank 2019. Mastercard – Technologie: Bankowość otwarta jako szansa dla banków na zbudowanie jeszcze lepszej oferty

BANK 2019/06

Rozmowa z Tomaszem Owczarkiem, dyrektorem sprzedaży w polskim oddziale Mastercard Europe.

Tomasz Owczarek
Fot. Mastercard

Rozmowa z Tomaszem Owczarkiem, dyrektorem sprzedaży w polskim oddziale Mastercard Europe.

W jakim stopniu idea open bankingu wpłynie na funkcjonowanie polskiego rynku finansowego, zwłaszcza jeśli uwzględnimy wysokie zaangażowanie technologiczne polskich banków?

– Bankowość otwarta jest swego rodzaju nowym rozdziałem dla instytucji działających na rynku finansowym. Banki będą musiały zmienić swój sposób działania i myślenia, aby dostosować się do tych nowych warunków. Z instytucji świadczących usługi bankowe staną się częścią większego ekosystemu bankowości otwartej, co będzie wymagało ściślejszej i szerszej współpracy z firmami fintech.

Dodatkowo, banki mogą szukać kolejnych źródeł przychodów w świadczeniu usług pozabankowych. Chodzi tu o platformowe podejście biznesowe, w którym wiele usług jest świadczonych klientom w zintegrowanym i spójnym pakiecie przez ekosystem różnych dostawców usług. Świadczone usługi mogą być dowolnego rodzaju – dotyczy to też tych niebankowych, takich jak ubezpieczenia, obsługa księgowa, doradctwo w procesie zakupu nieruchomości lub np. zarządzanie urządzaniami domowymi czy ich bezpieczeństwem. Banki będą dodawały wartość poprzez umiejętne dopasowanie usług do potrzeb danego klienta. Będą również oferowały relatywnie łatwy, wygodny i bezpieczny kanał dostępu do klienta, jakim jest np. mobilna aplikacja bankowa. Ponadto banki mogą stać się dla klienta gwarantem zaufania i tego, że dana usługa będzie zrealizowana w sposób pewny i bezpieczny. W Polsce przykładem mogą być wnioski 500+ składane przez strony banków. Zagranicznym przykładem tego, w jaki sposób banki mogą odpowiadać na nadchodzące wyzwania, jest brytyjski Barclays. Kilka miesięcy temu zaprezentował on nową wersję w swojej aplikacji, w której można podpinać rachunki bankowe z innych banków. Dzięki temu konsument w jednym miejscu ma aktualne informacje na temat wysokości posiadanych środków.Innym ciekawym zagadanieniem jest wykorzystanie otwartej bankowości do optymalizacji procesów, np. związanych z oceną ryzyka, istotnej przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu produktu kredytowego, czy np. potwierdzania tożsamości klienta i jej wybranych atrybutów, np. wieku.

Otwarcie na rynku telekomunikacyjnym wpłynęło znacząco na poprawę pozycji klienta, umożliwiając między innymi sprawne przenoszenie numeru czy obniżkę cen. Czy w przypadku PSD2 możemy również spodziewać się podobnych benefitów dla konsumenta?

– Konsumenci chcą korzystać z coraz lepszych, bardziej wygodnych usług – takie oczekiwania kształtuje w nich rozwój technologiczny. Punktem odniesienia dla branży finansowej pod tym względem są tzw. cyfrowi giganci, tacy jak Amazon, Facebook, Google czy Apple. Oferują oni doskonałe doświadczenie użytkownika, sprawiając, że ich klienci zaczynają oczekiwać go również od firm z innych sektorów. Konsument ery cyfrowej wymaga też personalizacji usług, tak aby idealnie odpowiadały one jego potrzebom.Wierzymy, że kontrolowana deregulacja, za jaką w pewnym sensie można uznać dyrektywę PSD2, wpłynie na pojawienie się nowych podmiotów i nowych usług. Jednocześnie dotychczasowi gracze, czyli m.in. banki będą dostosowywać się i wprowadzać zmiany, nakierowane na poprawę doświadczenia klienta. Przyczyni się to do jeszcze większej popularazacji usług finansowych i większego stopnia ich wykorzystania. W tym sensie powinno to być analogiczne jak to, co wydarzyło się w sektorze telekomunikacyjnym.

Rewolucja w sferze płatności cały czas trwa, już niedługo na rynku polskim mogą pojawić się nowe rozwiązania w rodzaju internetu rzeczy. Czy polski rynek i polski konsument jest gotowy na tę kolejną rewolucję? Jeśli tak, to w jakich obszarach IoT może się okazać szczególnie popularny?

– Patrząc na to, z jakim entuzjazmem polscy konsumenci przyjęli najpierw karty zbliżeniowe, a obecnie płatności mobilne, możemy być spokojni, jeśli chodzi o gotowość na kolejną rewolucję. Widząc szybki rozwój technologii, możemy założyć, że coraz częściej będziemy spotykać się w codziennym życiu z rozwiązaniami z segmentu internetu rzeczy. Już teraz możemy płacić tzw. wearables, czyli zegarkami lub opaskami. W Mastercard wspólnie z naszymi partnerami pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, dzięki którym płatność będzie „zaszyta” w coraz szerszej gamie urządzeń, np. w lodówce, pralce czy samochodzie. Takie rozwiązania są niezwykle wygodne, bo nie musimy sami pamiętać o tym, co i kiedy trzeba zamówić i nie tracimy czasu na zakupy i płatności.

Co oznacza wejście w życie dyrektywy PSD2 dla organizacji kartowych? Jakie zmiany musiały być dokonane i w jakich obszarach? Czy będą one w jakikolwiek sposób odczuwalne dla klienta?

– PSD2 otwiera szereg możliwości. Dzięki nowym przepisom Europa, w tym Polska, znajdą się w forpoczcie technologicznych innowacji, które zapewniają najwyższą jakość i bezpieczeństwo usług płatniczych. Naszym niezmiennym celem, jako Mastercard, jest oferowanie prostych, wygodnych i bezpiecznych usług płatności. Ten cel realizujemy w dużej mierze dzięki rozwijaniu nowych, często przełomowych, technologii cyfrowych. Przepisy PSD2 zmieniają rynkowy krajobraz, ale nie zmieniają naszego podstawowego dążenia. Jednocześnie wierzymy, że regulacje te pozwolą nam oferować jeszcze lepsze produkty dla użytkownika i jeszcze wyższe bezpieczeństwo w przyszłości. Pozwolą też w pełni wykorzystać potencjał nowych technologii. Podobnie jak wiele innych dziedzin, płatności znajdują się w okresie cyfrowej transformacji. Nowe przepisy nie tylko opisują aktualny poziom rozwoju technologicznego w usługach płatniczych, ale wręcz mogą stać się motorem innowacji. Dzięki temu takie rozwiązania, jak zbliżeniowe płatności mobilne, biometria czy tokenizacja szybciej staną się powszechne.Jeśli chodzi o konsumentów, zyskają oni jeszcze większe bezpieczeństwo danych przy płatnościach kartą w czasie zakupów online w związku z wprowadzeniem tzw. silnego uwierzytelnienia. Autoryzacja płatności kartą online będzie dwuelementowa i konsument (w zależności od tego, co zaproponuje jego bank) będzie potwierdzał swoją tożsamość tym, co zna (np. hasło), tym, co posiada (np. telefon) lub tym, czym jest (np. odcisk palca). Zatem nowe przepisy zapewniają konsumentom nie tylko większą ochronę, ale przede wszystkim dają im większy wybór i szansę na wyższą jakość usług finansowych – dostępnych w cyfrowej formie i oferowanych przez podmioty nowego typu.Podsumowując, w ramach przygotowań do PSD2 organizacje kartowe będą wspierać rozwój sektora płatności w zakresie stosowania nowoczesnych metod uwierzytelnienia klienta oraz stosowania tzw. wyjątków od silnego uwierzytelnienia.

Jedną z form otwarcia rynku finansowego jest również współpraca międzysektorowa banków z instytucjami niebankowymi w celu generowania wspólnych produktów. Organizacje kartowe były pionierem tego podejścia (bilety miesięczne czy karty kibica kodowane na karcie płatniczej). Czy po wejściu w życie PSD2 widzą państwo większą możliwość oferowania/tworzenia tego typu łączonych produktów, czy też może nie dojdzie do szczególnych zmian?

– Dzięki otwarciu dostępu do danych finansowych zaufane podmioty trzecie uzyskają wgląd w informacje posiadane przez banki. To nie tylko ułatwi obu stronom oferowanie rozszerzonych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb produktów i usług, ale również, w niektórych przypadkach umożliwi im dokonywanie płatności w imieniu ich klientów – indywidualnych i biznesowych.Ale bankowość otwarta oznacza też ekosystem działający według zupełnie nowych zasad. Rodzi to szereg wyzwań. Chodzi o zapewnienie, że to nowe środowisko będzie działać sprawnie, a współpraca między poszczególnymi graczami również będzie przebiegać bez problemów, co umożliwi dostarczanie wysokiej jakości usług klientom.Aby wesprzeć współpracę banków z fintechami, ogłosiliśmy wprowadzenie na rynek pakietu nowych usług Mastercard, obejmujących m.in. ogólnoeuropejski rejestr podmiotów trzecich, monitorowanie potencjalnych nadużyć, mechanizm rozstrzygania sporów czy usługę łączenia API wystawianych przez różne instytucje.

PSD2 oznacza nowe wyzwania w obszarze bezpieczeństwa. W jaki sposób rynek stara się rozwiązać ten problem w sposób systemowy i czy organizacje kartowe są zaangażowane w ten proces?

– Bezpieczeństwo jest kluczową kwestią, jeśli chodzi o zmiany związane z PSD2. Dane, do tej pory znajdujące się w gestii banku, będą wymieniane pomiędzy różnymi firmami. Konieczne jest upewnienie się, że proces ten będzie w pełni bezpieczny i nie będzie rodził ryzyka oszustw lub innych nadużyć. Wyzwania dotyczące bezpieczeństwa będą potęgowane przez fakt, że w świecie PSD2 na rynku może pojawić się szereg instytucji nieznanych rodzimym bankom, które bez relacji kontraktowych z nimi zyskają dostęp, oczywiście za zgodą klienta, do informacji przechowywanych przez banki. W tym kontekście niechęć tradycyjnych banków do udostępniania podmiotom zewnętrznym, w tym swoim konkurentom, swoich danych i infrastruktury jest w pewnym sensie zrozumiała. Niemniej banki muszą pogodzić się z nowymi regulacjami. Należy pamiętać, że w dużej mierze od nich zależeć będzie, czy uda się przekonać klientów do nowego ekosystemu i zdobyć ich zaufanie.Mastercard intensywnie pracuje nad rozwiązaniami, które zwiększą zaufanie do systemu oraz uproszczą interakcje między bankami i osobami trzecimi, pomagając jednym i drugim w usprawnieniu obsługi klientów indywidualnych i biznesowych. Nasze wspomniane już rozwiązania, od katalogu zatwierdzonych dostawców zewnętrznych, po zaawansowane usługi monitorowania chroniące przed oszustwami dowodzą, że oferujemy praktyczne odpowiedzi na faktyczne wyzwania, które mogłyby utrudnić wykorzystanie pełnego potencjału otwartej bankowości.
Udostępnij artykuł: