XXVI Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich

Bankowość / Polecamy

Rozpoczęło się XXVI Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich. Jest to najważniejsze doroczne wydarzenie dla samorządu bankowego w Polsce. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem obrad swoje posiedzenia odbyły komisje: uchwał i wniosków oraz budżetowa.

Rozpoczęło się XXVI Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich. Jest to najważniejsze doroczne wydarzenie dla samorządu bankowego w Polsce. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem obrad swoje posiedzenia odbyły komisje: uchwał i wniosków oraz budżetowa.

Jednym z najistotniejszych punktów tegorocznego Walnego Zgromadzenia będą wybory do Rady i Zarządu ZBP. Delegaci podejmą także uchwały określające priorytety i dalszy kierunek prac samorządu bankowego w Polsce. W części prezentacyjnej przedstawione zostaną m.in. wyniki badania TNS Polska dotyczące postrzegania sektora bankowego i społecznej oceny banków. W ostatniej zaś części obrad odbędzie się debata z udziałem zaproszonych gości.

140415.walne.zbp.01.600x400

Fot. ZBP

140415.walne.zbp.02.600x400

Fot. ZBP

140415.walne.zbp.03.600x400

Fot. ZBP

140415.walne.zbp.04.600x400

Fot. ZBP

ala

 

Udostępnij artykuł: