XXXII Walne Zgromadzenie ZBP. Miniony rok stabilny dla polskiego sektora bankowego, jaki będzie ten?

Wydarzenia

XXXII Walne Zgromadzenie ZBP
XXXII Walne Zgromadzenie ZBP Fot. ZBP

Miniony rok dla polskiego sektora bankowego należy uznać za dość stabilny i zarazem podtrzymujący trendy z ostatnich lat, jednak coraz wyraźniej wskazywane są czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na obraz polskiej bankowości w najbliższej przyszłości – to jeden z wniosków podsumowujących XXXII Walne Zgromadzenie ZBP, które obradowało w dniu 11 kwietnia.

Miniony rok dla polskiego sektora bankowego był dość stabilny, ale coraz wyraźniej wskazywane są czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na obraz polskiej bankowości w najbliższej przyszłości #banki #ZBP

Delegaci banków członkowskich ZBP zebrali się w warszawskim Klubie Bankowca, aby podjąć uchwały dotyczące priorytetów i dalszych kierunków działań samorządu bankowego w bieżącym roku. Zgromadzeniu przewodniczył Michał H. Mrożek, Prezes HSBC Bank Polska, Przewodniczący Rady Związku, a obrady otworzył Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.

Więcej najnowszych informacji o Związku Banków Polskich >>>

Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz rozpoczynając obrady, podkreślił, że obecnie, po 30 latach transformacji Polska charakteryzuje się inną gospodarkę z innym systemem bankowym.

Osiągnięcia krajowej bankowości

„Osiągnięcia krajowej bankowości można mierzyć zarówno poziomem ubankowienia, funduszami własnymi, wielkością depozytów czy poziomem akcji kredytowej. Miniony rok, w którym działaliśmy to okres dużej niepewności oraz niestabilności w wielu obszarach zarówno tych międzynarodowych, ale także krajowych. Odczuwamy jako sektor bankowy wiele problemów związanych z niestabilnością prawa oraz wdrażaniem nowych regulacji bez optymalnego wyważenia interesów stron. W sektorze bankowym mamy również do czynienie z bardzo wysokimi obciążeniami o charakterze ekonomicznym. Wiele obszarów wymagało wspólnego zaangażowania sektora bankowego w tym m.in. wdrożenie Dyrektywy PSD 2, rozwiązań Polish API, problematyka ustawy o ustroju rolnym, obrocie gruntami i ograniczeniem egzekucji z gospodarstw rolnych. Innym równie ważnym zagadnieniem był udział w budowie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Sektor bankowy uczestniczył we wdrażaniu rozwiązań STIR i Split Payment jak również rozwiązań w zakresie AML. Równie dużo zaangażowania wiązało się również w zakresie prac dotyczących benchmarków w tym wskaźnika WIBOR uznanego ostatecznie przez europejskich regulatorów. Wykonanych zostało bardzo wiele prac analitycznych w środowisku bankowym i na ich podstawie zgłaszane były raporty do krajowych instytucji regulacyjnych i nadzorczych świadczące o przeregulowaniu i nadmiernym obciążeniu polskiego sektora bankowego” – wskazał Krzysztof Pietraszkiewicz.

Podsumowanie ostatnich 12 miesięcy funkcjonowania samorządu bankowego

Podczas obrad podsumowano ostatnie 12 miesięcy funkcjonowania samorządu bankowego. Dyskutowano m.in. na temat głównych kierunków działań Związku w latach 2019 – 2020, przeprowadzono głosowania uzupełniające skład organów statutowych ZBP, dokonano również aktualizacji regulaminów samorządu.

– Uzyskane wyniki finansowe w 2018 roku zostały zrealizowane podobnie jak w poprzednich dwóch latach dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej w Polsce. Skutkiem tego było utrzymanie niskiego poziomu tzw. kredytów nieregularnych w bankach – można przeczytać w sprawozdaniu rocznym prezentowanym podczas Walnego Zgromadzenia.

Prezentacja badania Wizerunek Sektora Bankowego 2019 r.

W trakcie Walnego Zgromadzenia zaprezentowane zostało badanie Wizerunek Sektora Bankowego 2019 r. ukazujące obraz krajowej bankowości oczami konsumentów.

Czytaj także: Wzrasta zaufanie Polaków do banków >>>

Obrady Walnego Zgromadzenia zwieńczyła dyskusja z udziałem zaproszonych gości.

W debacie udział wzięli Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Anna Trzecińska, Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego oraz Mirosław Panek, Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Związek Banków Polskich zrzesza 103 banki komercyjne, spółdzielcze i oddziały instytucji kredytowych. W ramach Związku działa 14 zespołów problemowych, 10 komitetów, 13 rad, które m.in. opracowują i wydają opinie oraz stanowiska w kluczowych obszarach dla funkcjonowania polskiego systemu bankowego. W ramach ZBP funkcjonuje również Sąd Polubowny (Arbitrażowy), Komisja Etyki Bankowej, Arbiter Bankowy oraz Rada Arbitra Bankowego.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku Banków Polskich w 2018 roku >>>

Udostępnij artykuł: