XXXII Walne Zgromadzenie ZBP. Miniony rok stabilny dla polskiego sektora bankowego, jaki będzie ten?

Wydarzenia

Miniony rok dla polskiego sektora bankowego należy uznać za dość stabilny i zarazem podtrzymujący trendy z ostatnich lat, jednak coraz wyraźniej wskazywane są czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na obraz polskiej bankowości w najbliższej przyszłości – to jeden z wniosków podsumowujących XXXII Walne Zgromadzenie ZBP, które obradowało w dniu 11 kwietnia.

XXXII Walne Zgromadzenie ZBP
XXXII Walne Zgromadzenie ZBP Fot. ZBP

Miniony rok dla polskiego sektora bankowego należy uznać za dość stabilny i zarazem podtrzymujący trendy z ostatnich lat, jednak coraz wyraźniej wskazywane są czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na obraz polskiej bankowości w najbliższej przyszłości – to jeden z wniosków podsumowujących XXXII Walne Zgromadzenie ZBP, które obradowało w dniu 11 kwietnia.

Miniony rok dla polskiego sektora bankowego był dość stabilny, ale coraz wyraźniej wskazywane są czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na obraz polskiej bankowości w najbliższej przyszłości #banki #ZBP

Delegaci banków członkowskich ZBP zebrali się w warszawskim Klubie Bankowca, aby podjąć uchwały dotyczące priorytetów i dalszych kierunków działań samorządu bankowego w bieżącym roku. Zgromadzeniu przewodniczył Michał H. Mrożek, Prezes HSBC Bank Polska, Przewodniczący Rady Związku, a obrady otworzył Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.Więcej najnowszych informacji o Związku Banków Polskich >>>

Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz rozpoczynając obrady, podkreślił, że obecnie, po 30 latach transformacji Polska charakteryzuje się inną gospodarkę z innym systemem bankowym.

Osiągnięcia krajowej bankowości

„Osiągnięcia krajowej bankowości można mierzyć zarówno poziomem ubankowienia, funduszami własnymi, wielkością depozytów czy poziomem akcji kredytowej. Miniony rok, w którym działaliśmy to okres dużej niepewności oraz niestabilności w wielu obszarach zarówno tych międzynarodowych, ale także krajowych. Odczuwamy jako sektor bankowy wiele problemów związanych z niestabilnością prawa oraz wdrażaniem nowych regulacji bez optymalnego wyważenia interesów stron. W sektorze bankowym mamy również do czynienie z bardzo wysokimi obciążeniami o charakterze ekonomicznym. Wiele obszarów wymagało wspólnego zaangażowania sektora bankowego w tym m.in. wdrożenie Dyrektywy PSD 2, rozwiązań Polish API, problematyka ustawy o ustroju rolnym, obrocie gruntami i ograniczeniem egzekucji z gospodarstw rolnych. Innym równie ważnym zagadnieniem był udział w budowie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Sektor bankowy uczestniczył we wdrażaniu rozwiązań STIR i Split Payment jak również rozwiązań w zakresie AML. Równie dużo zaangażowania wiązało się również w zakresie prac dotyczących benchmarków w tym wskaźnika WIBOR uznanego ostatecznie przez europejskich regulatorów. Wykonanych zostało bardzo wiele prac analitycznych w środowisku bankowym i na ich podstawie zgłaszane były raporty do krajowych instytucji regulacyjnych i nadzorczych świadczące o przeregulowaniu i nadmiernym obciążeniu polskiego sektora bankowego” – wskazał Krzysztof Pietraszkiewicz.

Podsumowanie ostatnich 12 miesięcy funkcjonowania samorządu bankowego

Podczas obrad podsumowano ostatnie 12 miesięcy funkcjonowania samorządu bankowego. Dyskutowano m.in. na temat głównych kierunków działań Związku w latach 2019 – 2020, przeprowadzono głosowania uzupełniające skład organów statutowych ZBP, dokonano również aktualizacji regulaminów samorządu.- Uzyskane wyniki finansowe w 2018 roku zostały zrealizowane podobnie jak w poprzednich dwóch latach dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej w Polsce. Skutkiem tego było utrzymanie niskiego poziomu tzw. kredytów nieregularnych w bankach – można przeczytać w sprawozdaniu rocznym prezentowanym podczas Walnego Zgromadzenia.

Prezentacja badania Wizerunek Sektora Bankowego 2019 r.

W trakcie Walnego Zgromadzenia zaprezentowane zostało badanie Wizerunek Sektora Bankowego 2019 r. ukazujące obraz krajowej bankowości oczami konsumentów.Czytaj także: Wzrasta zaufanie Polaków do banków >>>Obrady Walnego Zgromadzenia zwieńczyła dyskusja z udziałem zaproszonych gości.W debacie udział wzięli Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Anna Trzecińska, Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego oraz Mirosław Panek, Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.Związek Banków Polskich zrzesza 103 banki komercyjne, spółdzielcze i oddziały instytucji kredytowych. W ramach Związku działa 14 zespołów problemowych, 10 komitetów, 13 rad, które m.in. opracowują i wydają opinie oraz stanowiska w kluczowych obszarach dla funkcjonowania polskiego systemu bankowego. W ramach ZBP funkcjonuje również Sąd Polubowny (Arbitrażowy), Komisja Etyki Bankowej, Arbiter Bankowy oraz Rada Arbitra Bankowego.Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku Banków Polskich w 2018 roku >>>
Udostpnij artyku: