XXXVI struktura dla klientów Kredyt Banku

Bankowość

Przez najbliższy tydzień tj. do 3 listopada br. Kredyt Bank oferuje nową lokatę strukturyzowaną, opartą o konstrukcję EURO DIGITAL RANGE. Zysk z tej lokaty może wynieść do 10% w skali roku.

Przez najbliższy tydzień tj. do 3 listopada br. Kredyt Bank oferuje nową lokatę strukturyzowaną, opartą o konstrukcję EURO DIGITAL RANGE. Zysk z tej lokaty może wynieść do 10% w skali roku.

Oprocentowanie struktury uzależnione jest od zmian instrumentu bazowego w dniu obserwacji. Jeżeli kurs EUR/PLN notowany na rynku międzybankowym wg NBP utrzyma się w przedziale pomiędzy 3,80 - 4,20 EUR/PLN w dniu obserwacji, tj. 4 maja 2012 r., to klienci otrzymają 8 maja 2012 roku odsetki w wysokości 10%.

Lokata strukturyzowana zawierana jest na 6 miesięcy, a minimalna kwota to 5 tys. zł. Kapitał jest w 100% chroniony, lokata jest zatem dobrą propozycją dla klientów o profilu bezpiecznym.

Opłata za wycofanie kapitału przed terminem zapadalności wynosi 3% w pierwszych 2 miesiącach trwania lokaty, 2% w kolejnych dwóch i 1% na 2 miesiące przed terminem zakończenia inwestycji.

Subskrypcja lokaty potrwa 6 dni roboczych i zakończy się 3 listopada 2011 roku.

Udostępnij artykuł: