Yellen zapowiada wzrost stóp procent

Komentarze ekspertów

Dla inwestorów po obu stronach Oceanu najważniejszych wydarzeniem wczorajszej sesji było bez wątpienia wystąpienie Janet Yellen, która w czasie przemówienia wygłoszonego przed komisją ds. bankowości przedstawiła półroczny raport Fed na temat polityki monetarnej.

Dla inwestorów po obu stronach Oceanu najważniejszych wydarzeniem wczorajszej sesji było bez wątpienia wystąpienie Janet Yellen, która w czasie przemówienia wygłoszonego przed komisją ds. bankowości przedstawiła półroczny raport Fed na temat polityki monetarnej.

Zdaniem szefowej Rezerwy Federalnej, "jeżeli sytuacja na rynku pracy będzie poprawiała się szybciej niż przewiduje to Federalny Komitet Otwartego Rynku, wówczas wzrost stopy funduszy federalnych nastąpi szybciej i będzie wyższy niż przewiduje się obecnie." Słabą stroną amerykańskiej gospodarki jest jednak kondycja tamtejszego rynku pracy, gdzie mimo znaczącego spadku stopy bezrobocia, sytuacja w dalszym ciągu pozostaje niestabilna. Wiele wskazuje też na to, że zapowiedziane na październik zakończenie programu luzowania ilościowego nie oznacza całkowitej rezygnacji z dalszego wspierania gospodarki, zwłaszcza jeśli inflacja będzie utrzymywała się poniżej celu wyznaczonego na poziomie 2%.

Dzisiejsza sesja rozpoczęła się od publikacji danych obrazujących aktualną sytuację ekonomiczną w Państwie Środka. W ciągu dnia poznamy także informacje o stopie bezrobocia w Wielkiej Brytanii (prognoza 6.5%) oraz produkcji przemysłowej w Stanach Zjednoczonych (prognoza 0.4% m/m). Popołudniu wystąpi także Janate Yellen, prezentując wyniki półrocznego raportu Fed przed komisją ds. usług finansowych.

dr Maciej Jędrzejak,
Dyrektor Zarządzający,
Saxo Bank Polska

 

Udostępnij artykuł: