Z Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego do polskich firm trafi co najmniej 20 mld złotych

Firma

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej

21 października br. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE przy Związku Banków Polskich wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym zorganizowali konferencję inauguracyjną w Polsce nowego funduszy antykryzysowego. W spotkaniu udział wzięło ponad 150 uczestników z prawie setki instytucji polskiego rynku finansowego. Spotkanie odbyło się pod patronatami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministra Finansów, Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Kto pierwszy ten lepszy

Konferencję otworzył Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Jarosław Gowin:

Do polskich firm trafiło już prawie 150 mld zł z tarczy antykryzysowej, w tym tarczy finansowej. Dostrzegamy jednak, że przedsiębiorcy w dalszym ciągu potrzebują pomocy, dlatego oferujemy im kolejne instrumenty wsparcia. Szacujemy, że z Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego do polskich firm trafi co najmniej 20 mld złotych.

I podkreślił:

– Nowy fundusz nie zawiera tzw. kopert narodowych. Oznacza to, że skorzysta z niego ten kraj, którego instytucje najszybciej złożą aplikację i uzyskają akceptację Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dlatego apeluję do przedstawicieli krajowych instytucji finansowych o jak najszybsze podjęcie działań na rzecz przygotowania i uruchomienia preferencyjnej akcji finansowej dla polskich przedsiębiorców.

Czym jest EFG?

Polska w połowie października oficjalnie przystąpiła do Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG). EFG jest odpowiedzią Unii Europejskiej na problemy finansowe spowodowane wystąpieniem COVID-19.

EFG operuje kapitałem w wysokości 25 mld euro co ma pozwolić na wygenerowanie wsparcia inwestycji w wysokości ok. 200 mld euro. Szacuje się, że polski wkład wynoszący ok. 1 mld euro może pozwolić na wygenerowanie co najmniej 20 mld złotych preferencyjnego finansowania dla dotkniętych kryzysem przedsiębiorców.

Jego celem jest finansowanie operacji o wysokim profilu ryzyka. Okres naboru krajowych pośredników Funduszu planowany jest jak najszybciej, nie później niż do końca 2021 r. zaś okres budowy portfela- w kolejnych latach.

Kto i w jaki sposób może uzyskać wsparcie?

Wsparcie dla przedsiębiorców z EFG będzie udzielane bezpośrednio lub pośrednio przez krajowe instytucje finansowe, takie jak: banki komercyjne, instytucje finansowe i gwarancyjne, mikrofinansowe oraz rozwojowe, spółki leasingowe, fundusze kapitałowe (venture capital), spółki celowe i prywatne fundusze kredytowe itp.

Mogą one w tym celu skorzystać z pożyczek, inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych, udziałów w ryzyku, zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami oraz gwarancji udzielanych  przez Grupę EBI (Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny).

– Polscy przedsiębiorcy chętnie sięgają po unijne instrumenty finansowe. Pomoc z takich programów jak COSME została uruchomiona przez Komisję Europejską w drugim kwartale br. W okresie spowolnienia, wywołanego koronawirusem do polskiego biznesu trafiło tym kanałem prawie 1,5 mld złotych – powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE.

I dodał:

-Ale wkrótce programy zaplanowane na lata 2014-2020 oraz zakontraktowane przez polskich pośredników w ich ramach linie kredytowe i leasingowe wyczerpią się. Czas na szukanie nowych źródeł i przygotowanie do wyzwań, które niesie sytuacja sanitarna i komplikująca się sytuacja gospodarcza.

W Polsce informacji i wsparcia szkoleniowo-doradczego dla kandydatów na  krajowych pośredników EFG nt. Funduszu udziela KPK ds. Instrumentów Finansowych UE: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl , kontakt: kpk@zbp.pl  

Udostępnij artykuł: