Z Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego do polskich firm trafi co najmniej 20 mld złotych

Firma

21 października br. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE przy Związku Banków Polskich wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym zorganizowali konferencję inauguracyjną w Polsce nowego funduszy antykryzysowego. W spotkaniu udział wzięło ponad 150 uczestników z prawie setki instytucji polskiego rynku finansowego. Spotkanie odbyło się pod patronatami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministra Finansów, Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej

21 października br. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE przy Związku Banków Polskich wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym zorganizowali konferencję inauguracyjną w Polsce nowego funduszy antykryzysowego. W spotkaniu udział wzięło ponad 150 uczestników z prawie setki instytucji polskiego rynku finansowego. Spotkanie odbyło się pod patronatami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministra Finansów, Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Kto pierwszy ten lepszy

Konferencję otworzył Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Jarosław Gowin:

Do polskich firm trafiło już prawie 150 mld zł z tarczy antykryzysowej, w tym tarczy finansowej. Dostrzegamy jednak, że przedsiębiorcy w dalszym ciągu potrzebują pomocy, dlatego oferujemy im kolejne instrumenty wsparcia. Szacujemy, że z Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego do polskich firm trafi co najmniej 20 mld złotych.

I podkreślił:

– Nowy fundusz nie zawiera tzw. kopert narodowych. Oznacza to, że skorzysta z niego ten kraj, którego instytucje najszybciej złożą aplikację i uzyskają akceptację Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dlatego apeluję do przedstawicieli krajowych instytucji finansowych o jak najszybsze podjęcie działań na rzecz przygotowania i uruchomienia preferencyjnej akcji finansowej dla polskich przedsiębiorców.

Czym jest EFG?

Polska w połowie października oficjalnie przystąpiła do Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (EFG). EFG jest odpowiedzią Unii Europejskiej na problemy finansowe spowodowane wystąpieniem COVID-19.

EFG operuje kapitałem w wysokości 25 mld euro co ma pozwolić na wygenerowanie wsparcia inwestycji w wysokości ok. 200 mld euro. Szacuje się, że polski wkład wynoszący ok. 1 mld euro może pozwolić na wygenerowanie co najmniej 20 mld złotych preferencyjnego finansowania dla dotkniętych kryzysem przedsiębiorców.

Jego celem jest finansowanie operacji o wysokim profilu ryzyka. Okres naboru krajowych pośredników Funduszu planowany jest jak najszybciej, nie później niż do końca 2021 r. zaś okres budowy portfela- w kolejnych latach.

Kto i w jaki sposób może uzyskać wsparcie?

Wsparcie dla przedsiębiorców z EFG będzie udzielane bezpośrednio lub pośrednio przez krajowe instytucje finansowe, takie jak: banki komercyjne, instytucje finansowe i gwarancyjne, mikrofinansowe oraz rozwojowe, spółki leasingowe, fundusze kapitałowe (venture capital), spółki celowe i prywatne fundusze kredytowe itp.

Mogą one w tym celu skorzystać z pożyczek, inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych, udziałów w ryzyku, zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami oraz gwarancji udzielanych  przez Grupę EBI (Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny).

- Polscy przedsiębiorcy chętnie sięgają po unijne instrumenty finansowe. Pomoc z takich programów jak COSME została uruchomiona przez Komisję Europejską w drugim kwartale br. W okresie spowolnienia, wywołanego koronawirusem do polskiego biznesu trafiło tym kanałem prawie 1,5 mld złotych - powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE.

I dodał:

-Ale wkrótce programy zaplanowane na lata 2014-2020 oraz zakontraktowane przez polskich pośredników w ich ramach linie kredytowe i leasingowe wyczerpią się. Czas na szukanie nowych źródeł i przygotowanie do wyzwań, które niesie sytuacja sanitarna i komplikująca się sytuacja gospodarcza.

W Polsce informacji i wsparcia szkoleniowo-doradczego dla kandydatów na  krajowych pośredników EFG nt. Funduszu udziela KPK ds. Instrumentów Finansowych UE: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl , kontakt: kpk@zbp.pl  

Udostępnij artykuł: