Z funduszy inwestycyjnych odpłynęło netto 3,6 mld zł w październiku

Z rynku

W październiku saldo sprzedaży funduszy inwestycyjnych wyniosło netto -3,6 mld zł - podano w raporcie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Choć do większości kategorii funduszy inwestorzy wpłacali środki, to z funduszy dłużnych odpłynęło łącznie ponad 4 mld zł.

Pieniądze na tle wykresów
Fot. stock.adobe.com/m.mphoto

W październiku saldo sprzedaży funduszy inwestycyjnych wyniosło netto -3,6 mld zł - podano w raporcie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Choć do większości kategorii funduszy inwestorzy wpłacali środki, to z funduszy dłużnych odpłynęło łącznie ponad 4 mld zł.

"W październiku przyspieszyło tempo wycofywania kapitału z funduszy inwestujących w instrumenty dłużne, z których łącznie wypłacono ponad 4 mld zł. W przypadku pozostałych kategorii funduszy rynku kapitałowego od kilkunastu miesięcy obserwujemy napływ kapitału. W fundusze akcyjne inwestorzy zainwestowali w październiku ponad 0,5 mld zł, a w fundusze mieszane 0,6 mld zł (nie uwzględniając jednostkowego odkupienia z funduszu z grupy kapitałowej w kwocie -1 mld zł). Dużym zainteresowaniem cieszyły się też fundusze surowcowe (0,2 mld zł)" - powiedziała cytowana w raporcie, prezes zarządu IZFiA, Małgorzata Rusewicz.

Czytaj także: W październiku największe zyski przyniosły inwestorom fundusze akcji i metali szlachetnych >>>

W raporcie podano, że w październiku z krajowych TFI wypłacono netto blisko 3,6 mld zł. Większość kategorii funduszy obserwowała napływy, jednak z rozwiązań dłużnych wycofano łącznie 4,1 mld zł.

Dwunasty z rzędu miesiąc napływu kapitału do funduszy akcyjnych

Jak wskazano październik to dwunasty z rzędu miesiąc napływu kapitału do funduszy akcyjnych. W minionym miesiącu klienci krajowych TFI zainwestowali w nie netto 529 mln zł, w tym najczęściej wybierali fundusze uniwersalne (400 mln zł). W ujęciu geograficznym dominowały fundusze o globalnym charakterze (366 mln zł), ale duży udział w pozytywnych wynikach miały fundusze krajowe (172 mln zł).

"W grupie funduszy mieszanych pozostałych wycofano 1 mld zł z funduszu należącego do ubezpieczeniowej grupy kapitałowej. Pomijając ten jednostkowy przypadek bilans sprzedaży funduszy mieszanych to +602 mln zł, z czego najwięcej wpłacono do funduszy stabilnego wzrostu (+259 mln zł) oraz zrównoważonych (+247 mln zł)" - napisano.

Fundusze zdefiniowanej daty pozyskały 479 mln zł

Fundusze zdefiniowanej daty pozyskały 479 mln zł, co jest kwotą zbliżoną do tej sprzed miesiąca. W październiku w sprzedaży większy jednak udział miały fundusze PPK (402 mln zł), co przełożyło się na wzrost ich aktywów do ponad 6 mld zł.

Wzrosło zainteresowanie funduszami surowcowymi

W październiku wzrosło zainteresowanie funduszami surowcowymi, które pozyskały rekordowe +231 mln zł. Fundusze absolutnej stopy zwrotu zamknęły sprzedaż wynikiem +8 mln zł.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że w minionym miesiącu wzmogły się odkupienia z funduszy dłużnych (-2,5 mld zł) oraz krótkoterminowych dłużnych (-1,6 mld zł).

"Październik przyniósł wzmożone odkupienia na funduszach dłużnych. Na negatywny wynik w wysokości -4,1 mld zł złożyły się wypłaty kapitału z funduszy uniwersalnych (-3 mld zł) oraz skarbowych (-1,2 mld zł). Na symbolicznym plusie (18 mln zł) zamknął się bilans sprzedaży funduszy obligacji korporacyjnych" - napisali.

Saldo wpłat i wypłat do funduszy w październiku 2021 r. (w mln zł):

 NabyciaUmorzeniaSaldoSaldo M-1
Absolutnej stopy zwrotu1571498-50
Akcyjne2 4751 946529291
- uniwersalne1 8931 493400236
- indeksowe1671194817
- małych i średnich spółek2531975613
- sektorowe1611372424
Mieszane1 5221 921-398668
- aktywnej alokacji i selektywne1376770-63
- zrównoważone391144247136
- stabilnego wzrostu838579259476
- ochrony kapitału03-3-1
- pozostałe1571 129-972120
Zdefiniowanej daty660180479454
- PPK42927402308
- pozostałe23115377146
Surowcowe332101231101
Dłużne1 9134 399-2 486-537
- uniwersalne7002 284-1 584-451
- skarbowe2501 170-920-305
- korporacyjne96494518220
Dłużne krótkoterminowe1 5673 216-1 649-678
- uniwersalne1 1722 565-1 392-552
- skarbowe395652-257-126
Rynku niepublicznego93364-270-134
     
RAZEM8 72012 276-3 556114
Udostępnij artykuł: