Z funduszy odpłynęło netto 2,95 mld zł w lutym; inwestorzy szukają bezpiecznej przystani na rynku surowców

Z rynku

W lutym saldo sprzedaży funduszy inwestycyjnych wyniosło netto minus 2,945 mld zł - podano w raporcie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Pieniądze i wykresy gospodarcze
Fot. stock.adobe.com/suriyapong

W lutym saldo sprzedaży funduszy inwestycyjnych wyniosło netto minus 2,945 mld zł - podano w raporcie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

"W dniu 24 lutego stanęliśmy w obliczu nieuzasadnionej napaści militarnej Rosji na Ukrainę. Wojna w sąsiednim kraju wzbudziła ogólne poczucie niepewności, co znalazło odbicie na rynku finansowym. W efekcie rekordowo spadł kurs złotego, a ludzie zaczęli masowo wypłacać gotówkę. Był to też gorszy miesiąc na rynku funduszy inwestycyjnych. Pomimo odkupień z większości kategorii funduszy nie można jednak mówić o panice. Skala odkupień jest mniejsza niż choćby w październiku czy listopadzie 2021 i nieporównywalnie niższa niż w marcu 2020 r. - po wybuchu pandemii Covid-19. Inwestorzy szukają bezpiecznej przystani na rynku surowców, czego beneficjentem na naszym rynku są fundusze surowcowe" - powiedziała, cytowana w raporcie, Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA.

Więcej najnowszych wiadomości na temat wojny w Ukrainie >>>

Duża zmienność na rynkach akcji całego świata

Jak wskazano, agresja zbrojna Rosji na Ukrainę wpłynęła na dużą zmienność na rynkach akcji całego świata. W lutym średnia miesięczna stopa zwrotu polskich funduszy uniwersalnych to -12 proc., funduszy małych i średnich spółek prawie -13 proc., a funduszy globalnych rynków rozwiniętych -10 proc.

"W korelacji z wynikami funduszy akcyjnych pozostawała ich sprzedaż (-0,9 mld). Najmocniej odczuły to aktywa funduszy uniwersalnych (-0,6 mld) oraz akcji małych i średnich spółek (-0,2 mld)" - napisano.

Na podobną skalę co z funduszy akcyjnych klienci wycofywali swoje inwestycje w fundusze mieszane (-0,9 mld zł). Najwięcej kapitału odpłynęło z funduszy stabilnego wzrostu (-0,6 mld zł) oraz zrównoważonych (-251 mln zł).

Jak podano, dzięki wpłatom do funduszy PPK (+309 mln zł) ogólny bilans w kategorii funduszy zdefiniowanej daty utrzymał się na wysokim poziomie (+0,3 mld zł).

Sytuacja w Ukrainie przekłada się na popyt na surowce

Sytuacja w Ukrainie przekłada się na popyt na surowce, co odzwierciedla się w postaci wyższych nabyć udziałów w funduszach surowcowych (+218 mln zł).

Fundusze absolutnej stopy zwrotu straciły z kolei 110 mln zł kapitału.

W lutym wzrosły odkupienia z funduszy dłużnych (-1,1 mld zł) oraz z krótkoterminowych dłużnych (-0,5 mld zł). Od początku roku ich łączna sprzedaż to -2,7 mld zł.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: