Z małej chmury… wiele wyzwań. Seminarium Oracle Polska i Miesięcznika Finansowego BANK

Tylko u nas

Korzyści wynikające z implementacji rozwiązań chmurowych w sektorze bankowym, najważniejsze przeszkody dla wdrażania takich rozwiązań nad Wisłą i przykładowe wykorzystanie chmury na poszczególnych etapach funkcjonowania bankowego biznesu - oto główne zagadnienia omawiane podczas dwudniowych warsztatów dla przedstawicieli sektora bankowego pod hasłem "Bankowość w epoce cyfrowej", zorganizowanych przez Oracle Polska i redakcję "Miesięcznika Finansowego BANK". Wydarzenie odbyło się w dniach 21-22 stycznia br. w Chlewiskach nieopodal Szydłowca.

W wystąpieniach wprowadzających, prowadzonych przez Andrzeja Kawińskiego – eksperta „Miesięcznika Finansowego BANK” i prezesa zarządu Instytutu Analiz i Prognoz Rynkowych oraz Tomasza Witosa – przedstawiciela Oracle Polska, zdiagnozowane zostały podstawowe wyzwania dla rozwoju nowoczesnych systemów teleinformatycznych w bankach, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań chmurowych. Andrzej Kawiński wskazał na pięć podstawowych megatrendów we współczesnej informatyzacji sektora bankowego; cloud computing stanowi pierwsze z nich. Do pozostałych należą: analityka i zarządzanie danymi z kategorii Big Data, rozwiązania mobilne, wykorzystanie sieci społecznościowych i bezpieczeństwo – jako kategoria obejmująca wszystkie wskazane wyżej tendencje. Prelegent wskazał, że w przypadku chmury polskie instytucje finansowe już od siedmiu lat działają na przeczekanie – zwiększając tym samym dystans do światowej czołówki. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest niedostosowane do najnowocześniejszych wyzwań technologicznych prawo, wprowadzające niejasności choćby w relacjach pomiędzy bankiem a outsourcerem. Tomasz Witos wskazał na inny aspekt problemu – jakim są zmiany pokoleniowe. Tzw. millennialsi – czyli osoby urodzone po 1982 roku – z reguły szukają informacji handlowej głównie w Sieci, a przy tym stanowią grupę klientów wyjątkowo niecierpliwą. Aby obsługa klienta online mogła być realizowana sprawnie i szybko przy rosnącej liczbie transakcji potrzeba coraz bardziej elastycznych systemów – i tu ujawniają się wszystkie przewagi chmury.

Centralnym punktem spotkania była debata ekspercka, moderowana przez Andrzeja Kawińskiego. Uczestniczyli w niej: Zdzisław Grochowicz – dyrektor generalny sprzedaży w sektorze bankowym w firmie Cube.ITG, Janusz Matusz – wiceprezes Podkarpackiego Banku Spółdzielczego oraz Tomasz Witos reprezentujący Oracle Polska. Dyskusję zdominowały takie kwestie jak: możliwość migracji z jednej chmury do drugiej i nakłady związane z tym procesem, zasady bezpieczeństwa danych w kontekście udostępniania zbiorów danych podmiotom zewnętrznym oraz wyzwania związane z tworzeniem chmury hybrydowej dla banków spółdzielczych i ich zrzeszeń.

W dalszej części wydarzenia głos mieli eksperci. Marek Sokołowski z Oracle Polska przekonywał, w jaki sposób przyspieszyć procesy biznesowe stosując nowoczesne systemy, w tym oczywiście rozwiązania chmurowe. Paweł Gregorczyk, również z Oracle Polska poświęcił swe wystąpienie kwestii kluczowej dla bankowości – czyli bezpieczeństwu danych w chmurze; o innych fundamentalnych wyzwaniach związanych z nowoczesnymi technologiami chmurowymi mówił  z kolei Zdzisław Grochowicz. Wydarzenie zakończyła prezentacja  Mariusza Rutkowskiego z Oracle Polska; prelegent odniósł się do tak ważkich wyzwań dla współczesnej bankowości jak regulacje, customer experience i uwarunkowania rynkowe. Jego zdaniem, analityka biznesowa może w znaczącym stopniu usprawnić procedury wiążące się z każdym z tych celów.

Szczegółowa relacja z wydarzenia w najbliższym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK”

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: