Z myślą o rolnikach

Finanse i gospodarka

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przygotowała z myślą o rolnikach propozycję zmian legislacyjnych regulujących działalność prowadzoną na małą skalę. Modyfikacje mają objąć ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, swobodzie działalności gospodarczej oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przygotowała z myślą o rolnikach propozycję zmian legislacyjnych regulujących działalność prowadzoną na małą skalę. Modyfikacje mają objąć ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, swobodzie działalności gospodarczej oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Nad koncepcją zmian pracują obok Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej liczne podmioty zajmujące się tematem działalności rozlicznej, np.  Krajowa Rada Izb Rolniczych, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego i wiele innych.

Jednym z wyzwań było doprecyzowanie definicji działalności rolniczej. Nowe pojęcie uwzględnia prowadzenie przetwórstwa na bazie własnego surowca, we własnym zakresie i gospodarstwie, połączone ze sprzedażą do konsumenta końcowego lub zakładu. W efekcie zaproponowano nowy termin - produkcja powiązana, który przekracza ramy dotychczasowej definicji i porządkuje kwestie opodatkowania tej formy sprzedaży.

- Wspieranie krótkich łańcuchów sprzedaży i bezpośrednich powiązań pomiędzy rolnikami oraz lokalnymi sprzedawcami detalicznymi jest jednym z celów Fundacji, Wspólnej Polityki Rolnej oraz przyjętą przez rząd "Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa". Rozszerzenie zakresu sprzedaży o jedno ogniwo w stosunku do propozycji senackiego projektu ustawy dot. lokalnych sklepów i restauracji pozwoli rolnikom na sprzedaż produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli na małą skalę - mówi Marek Zagórski, prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Kolejną inicjatywą Fundacji było stworzenie poradnika w zakresie produkcji serów w przydomowej przetwórni, który precyzuje procedury dopuszczania przetwórstwa na niewielką skalę i może stanowić wyjście do tworzenia podobnych poradników dla innych produkcji.

Propozycja zmian regulacji prawnych znajduje się na stronie internetowej http://www.efrwp.pl/theme/site/userfiles/files/Propozycja%20zmian%20legislacyjnych.pdf

up

Udostępnij artykuł: