Z myślą o seniorach

Finanse i gospodarka

9 stycznia odbyły się warsztaty dla Rzeczników Konsumentów z zakresu przepisów bezpieczeństwa Seniorów, renty dożywotniej oraz różnic obecnych miedzy hipoteką odwróconą a rentą dożywotnią. Organizatorem była Fundacja Senior Economicus.

9 stycznia odbyły się warsztaty dla Rzeczników Konsumentów z zakresu przepisów bezpieczeństwa Seniorów, renty dożywotniej oraz różnic obecnych miedzy hipoteką odwróconą a rentą dożywotnią. Organizatorem była Fundacja Senior Economicus.

W dwuczęściowej dyskusji przewodniczyli Jerzy Olszewski (Notariusz) oraz Agnieszka Wawrzeniuk - Zając (Familia SA).

W części z udziałem Pana Olszewskiego poruszane były zagadnienia: bezpieczeństwa renty dożywotniej, różnicami między rentą dożywotnią a ubezpieczeniami, pożyczkami i umowami dożywotnimi oraz przepisy gwarantujące zapewnienie środków przy kłopotach firmy.

W bloku prowadzonym przez Panią Agnieszkę Wawrzeniuk - Zając przyjrzeliśmy się  profilowi osób korzystających z renty dożywotniej w Familia SA, pytaniom zadawanym przez klientów korzystających z umowy renty oraz zasadom zawieranych umów.

W każdej umowie znajdują się tzw. filary bezpieczeństwa:

  • I filar: Niezbywalne prawo użytkowania lokalu do końca życia
  • II filar: Możliwość odzyskania należnych pieniędzy w przypadku niedotrzymania warunków umowy ( hipoteka umowna)
  • III filar: art. 777 kodeksu postępowania cywilnego dający możliwość szybkiego odzyskania należności przez komornika (nawet w wypadku zaległości miesięcznej)

Na podstawie: Funduszu Hipotecznego Familia SA

Udostępnij artykuł: