Z nowego raportu DIMENSION DATA wynika, że duże przedsiębiorstwa nie wiedzą, jaką obrać strategię w obszarze end-user computing

Raporty

Ponad 61% uczestników ankiety dostrzega zwrot z inwestycji (ROI) w działania usprawniające obsługę użytkowników końcowych.

Duże przedsiębiorstwa nie są przygotowane do planowania rozwoju obsługi użytkowników końcowych. Zamiast działać strategicznie wolą ograniczać się do mierzenia stopnia satysfakcji. Robią tak, ponieważ nie wiedzą, jak powinna wyglądać spójna strategia w obszarze End-User Computing (EUC) i jak można zarządzać rosnącą liczbą urządzeń końcowych oraz wynikającym z niej coraz większym ryzykiem dla bezpieczeństwa. Jednocześnie przedsiębiorstwa na całym świecie rozważają stosowanie podejścia bardziej skupionego na użytkowniku – poprzez wprowadzanie różnych koncepcji mobilności do swoich organizacji.

Takie główne wnioski płyną z najnowszego Raportu Mobile Workforce 2015, opublikowanego przez firmę Dimension Data. Ankieta została przeprowadzona wśród 730 przedsiębiorstw zatrudniających przynajmniej 1000 pracowników i reprezentujących 14 różnych branż, obejmując swym zasięgiem 11 krajów z 5 regionów świata. Celem badania było zdefiniowanie wyzwań, przed jakimi stoją dyrektorzy IT podczas wprowadzania do biznesu podejścia skupionego na użytkowniku i zapewniania kontroli nad wykorzystaniem urządzeń końcowych przez pracowników.

Jak wynika z reportu, 44% przepytanych przedsiębiorstw uwzględnia biznesową mobilność w szerszej strategii dotyczącej obszaru EUC i dysponuje budżetem na zapewnienie obsługi wielu urządzeń końcowych pracowników. Natomiast 13% ankietowanych organizacji nie ma w tym zakresie żadnej strategii.

Przeciętnie EUC stanowi 28% budżetu IT. Badanie pokazuje, że niemal dwie trzecie pytanych firm dostrzega zwrot z inwestycji (ROI) w rozwój i udoskonalanie tego obszaru. Jeszcze więcej (65%) widzi w tym szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

“Globalne środowisko pracy zmienia się pod względem tego, gdzie i jak ludzie pracują oraz realizują swoje zadania biznesowe. Obserwujemy rosnącą liczbę przedsiębiorstw zaczynających funkcjonować w modelu przyszłościowym, który obejmuje elastyczny czas pracy i możliwość wykonywania jej zdalnie. Wiąże się to z zapewnieniem odpowiedniego dostępu do firmowej sieci” – zauważa Jaco Hattingh, wiceprezes działu Enterprise Mobility w Dimension Data.

¹Dimension Data postrzega mobilność w przedsiębiorstwach jako koncepcję połączonej inteligencji – “always on, always connected”, zapewniającej stały i bezproblemowy dostęp do zasobów, ludzi i informacji.

Środowisko pracy przyszłości opiera się na strategii zapewniania indywidualnym użytkownikom możliwości wyboru różnych modeli pracy, odpowiadających różnym rodzajom ich działalności. Ostatecznym celem jest udostępnienie nowoczesnej płaszczyzny współpracy w ramach innowacyjnych obszarów roboczych i w oparciu o nowe koncepcje technologiczne, wspierające elastyczny sposób pracy.

Inne ważne wnioski z Raportu Mobile Workforce 2015:

  • Zarządzanie mobilnym IT i aplikacjami mobilnymi należy do najważniejszych zadań na rok 2016;
  • Znacząca liczba respondentów nie dysponuje kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania zarówno smartfonami, jak i tabletami (32%) lub stosuje silosowe podejście do zarządzania komputerami PC oraz urządzeniami mobilnymi (31%).
  • Jak można się było tego spodziewać, bezpieczeństwo – jako pojedynczy komponent EUC – ma kluczowe znaczenie dla niemal połowy respondentów (43%), zaraz za nim jest zarządzanie usługami IT;
  • Dyrektorzy IT są najważniejszymi z osób, które decydują o strategii rozwijania mobilności w biznesie. Jednakże zachowują bierną postawę w przypadku EUC i mają problemy z działaniem strategicznym.

Nowoczesny pracownik spodziewa się dostępu do dowolnej osoby, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca, a 82% przedsiębiorstw za główny problem w rozwoju EUC uważa zapewnienie ochrony firmowym danym i komfortu pracy użytkownika.

“Wygląda na to, że rosnące użycie prywatnych urządzeń mobilnych do pracy zaskoczyło działy IT pod względem możliwości wdrażania i zarządzania takim środowiskiem. W związku z tym dyrektorzy IT nie są w stanie działać strategicznie. Bez względu na to tworzy się sprzyjający klimat do rozwoju EUC w miarę jak przedsiębiorstwa działają coraz bardziej dynamicznie.” – twierdzi Jaco Hattingh.

Pełne wyniki raportu Mobile Workforce 2015 zostaną udostępnione 20 października 2015 r. podczas wirtualnej konferencji, której gospodarzem będzie Scott Bales – znany propagator nowoczesnych technologii, twórca inicjatywy “The Digital Shift & Mobility”. Aby wziąć udział w konferencji, należy zarejestrować się na stronie www.workspacesfortomorrow.com/mobility.

Aneta Czyżyk-Piątkowska
Dyrektor Marketingu & PR

Dimension Data Polska sp. z o.o.

Udostępnij artykuł: