Z pomocy publicznej korzysta 34 proc. przedsiębiorstw w Polsce

Firma

Z pomocy publicznej korzysta 34% przedsiębiorstw ogółem, wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). W dużych firmach na korzystanie z pomocy publicznej wskazało 62% badanych, w średnich - 50%, w małych - 31%, a w mikroprzedsiębiorstwach - zaledwie 22% respondentów, podano także.

Mężczyzna w garniturze układający pieniądze w stos
Fot. stock.adobe.com/Andrey Popov

Z pomocy publicznej korzysta 34% przedsiębiorstw ogółem, wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). W dużych firmach na korzystanie z pomocy publicznej wskazało 62% badanych, w średnich - 50%, w małych - 31%, a w mikroprzedsiębiorstwach - zaledwie 22% respondentów, podano także.

W dużych firmach na korzystanie z pomocy publicznej wskazało 62% badanych, w średnich - 50%, w małych - 31%, a w mikroprzedsiębiorstwach - zaledwie 22% respondentów #firmy

PIE wskazał, że najczęściej wskazywane formy pomocy publicznej to: dotacje, ulgi podatkowe oraz kredyty lub pożyczki preferencyjne.

Ocena zmian w polityce gospodarczej rządu

"Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu oceniły zmiany w polityce gospodarczej rządu z punktu widzenia potencjalnego wpływu na ich funkcjonowanie. Najlepiej ocenione zmiany w polityce rządu wskazywane przez duże przedsiębiorstwa to: wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości co do stanu faktycznego na korzyść przedsiębiorcy, dostępność środków unijnych oraz dostępność pomocy publicznej. Przedsiębiorstwa średnie najlepiej oceniają zmiany zasad zawieszania działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa małe pozytywnie odbierają zmiany dotyczące wprowadzenia zasad przyjaznej dla przedsiębiorców interpretacji przepisów prawa. Przedsiębiorstwa mikro doceniają dostępność pomocy publicznej i możliwość ustanowienia pełnomocnika przez jednoosobowe przedsiębiorstwa" - czytamy w raporcie.

Tylko w przypadku mikrofirm zanotowano ujemny bilans ocen pozytywnych w stosunku do negatywnych. Dotyczy on takich instrumentów, jak: ograniczanie biurokracji, zmiany w prawie pracy, stosowanie split payment, powołanie rzecznika MSP, wprowadzenie pracowniczych programów emerytalnych, zmiany w prawie podatkowym, ograniczanie nieuczciwej konkurencji.

Najbardziej krytyczne opinie wyrażali mikroprzedsiębiorcy

"Ocena poszczególnych instrumentów wsparcia jest bardzo uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa. Im większa firma, tym większa przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi. Najbardziej krytyczne opinie wyrażali mikroprzedsiębiorcy, chociaż w tej grupie występuje także zjawisko niewystarczającej znajomości poszczególnych rozwiązań" - czytamy także.

Jak wynika z badań PIE, przedsiębiorstwa przychylnie oceniają politykę gospodarczą rządu. Wprawdzie wiele z wprowadzonych regulacji, zwłaszcza zmian przepisów prawa pracy i podatkowego, ocenianych jest krytycznie, to jednak wiele rozwiązań, w tym związanych z przyjęciem tzw. konstytucji biznesu, oceniono bardzo wysoko.Badanie PIE przeprowadzono we wrześniu 2018 r. na próbie 1000 przedsiębiorstw.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: