Z raportów UKNF i InfoMonitora: Długi Polaków jak śnieżna kula

NBS 2010/06

Bank BZ WBK ujawnił w raporcie za 2009 r., że udział niespłacanych w terminie karcianych długów sięga 10,4 proc. przyznanych limitów i w ciągu roku niemal się podwoił!

Bank BZ WBK ujawnił w raporcie za 2009 r., że udział niespłacanych w terminie karcianych długów sięga 10,4 proc. przyznanych limitów i w ciągu roku niemal się podwoił!

BZ WBK posiada więcej nieobsłużonych w terminie kart niż zagrożonych kredytów gotówkowych (7 proc.), co nie jest prawdopodobnie odosobnionym przypadkiem w sektorze. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego w 2009 r. nasze zadłużenie związane z kartami kredytowymi zwiększyło się o jedną piątą, a odsetek kart spłacanych z opóźnieniem przekroczył 12 proc. Kłopoty ze spłatą choćby minimalnej części karcianych długów ma dwa razy więcej klientów niż rok wcześniej. Zalegamy ze spłatą karcianych długów o wartości 1,8 mld zł.

Wielka kumulacja

NIEREGULOWANE RACHUNKI

Ogólna kwota zaległego zadłużenia wzrosła w okresie ostatniego kwartału o ponad 2,28 mld zł (13 proc.), zaś w ciągu ostatniego roku niespłacane zadłużenie zwiększyło się o 93 proc.. Rok wcześniej wzrost ten wyniósł niespełna 47 proc.

Jak wynika z najnowszej 12 edycji raportu InfoDług, opublikowanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., ogólna kwota przeterminowanych zobowiązań w ciągu ostatniego kwartału wzrosła o ponad 13 proc. i wynosi 19,06 miliarda złotych. Z danych wynika, że przeszło 1,82 miliona osób w Polsce ma problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. Ogólna kwota zaległego zadłużenia wzrosła w ostatnim kwartale o ponad 2,28 mld zł (13 proc.), zaś w ciągu ostatniego roku niespłacane zadłużenie zwiększyło się o 93 proc. Rok wcześniej wzrost ten wyniósł niespełna 47 proc. Rośnie liczba osób, które mają problem z terminowym regulowaniem należności – w ciągu ostatnich trzech miesięcy przybyło ich 93 757. Kwartalny wzrost liczby niesolidnych dłużników wyniósł 5,4 proc.

– W okresie ostatnich dwóch lat średnie zadłużenie statystycznego dłużnika zwiększyło się o ponad 86 proc. – mówi Mariusz Hildebrand, prezes BIG InfoMonitor. – Jednocześnie obserwujemy znacznie szybszy wzrost łącznej kwoty zadłużenia niż przyrostu liczby dłużników – dodaje.

Problemy z terminowym regulowaniem należności częściej dotykają mężczyzn niż kobiet. Nie zmienia się struktura regionalna zaległego zadłużenia. W województwach mazowieckim i śląskim znajduje się najwięcej mieszkańców mających problemy z długami. Średnia kwota zaległego zadłużenia w maju br. wyniosła 10 469 złotych, co oznacza, że w ostatnim kwartale wzrosła o 754 zł, czyli o 7,76 proc. Statystyczny polski dłużnik znajduje się w przedziale wiekowym 30-39 lat.

Kredytobiorca potrafi…

NIESOLIDNI DŁUŻNICY

1,82 mln klientów zalega z płatnością zobowiązań powyżej 60 dni (w ciągu trzech miesięcy ich liczba wzrosła o 93 757 osób). Dynamika wzrostu zadłużenia (13 proc.) była ponad dwukrotnie wyższa od dynamiki przyrostu liczby osób nieterminowo płacących swoje zobowiązania (5,4 proc.).

Z danych raportu UKNF za 2009 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: