Za błędy w bankach w USA będą osobiście odpowiadali ich prezesi?

Gospodarka

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) nałożyła na dyrektora wykonawczego (CEO) Deutsche Banku Christiana Sewinga, który stoi na czele banku od 2018 roku, obowiązek corocznego poświadczania, że niemiecki bank przestrzega niedawnej ugody, zawartej z władzami USA, w sprawie naruszenie zasad informowania o swapach. Ten wymóg może oznaczać, że Sewing zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za przyszłe błędy banku.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) nałożyła na dyrektora wykonawczego (CEO) Deutsche Banku Christiana Sewinga, który stoi na czele banku od 2018 roku, obowiązek corocznego poświadczania, że niemiecki bank przestrzega niedawnej ugody, zawartej z władzami USA, w sprawie naruszenie zasad informowania o swapach. Ten wymóg może oznaczać, że Sewing zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za przyszłe błędy banku.

#WitoldGadomski: Decyzja #SEC może być precedensem i zostać rozszerzona na wszystkich dyrektorów banków, które łamią przepisy, co od dawna jest celem części polityków Partii Demokratycznej w #USA @uknf

Deutsche Bank wielokrotnie był oskarżany o łamanie przepisów narzucanych przez regulatorów.

Szereg wpadek Deutsche Bank

W 2015 roku został ukarany grzywną 2,175 mld USD nałożoną przez amerykańskie organy regulacyjne i 227 mln EUR nałożoną przez władze brytyjskie - za udział w skandalu dotyczącym manipulowania stopami Libor.

W tym samym roku nałożono na niego karę  258 mln dolarów za prowadzeniu interesów z Birmą, Sudanem, Iranem i Syrią, które były wówczas objęte sankcjami USA .

W styczniu 2017 r. Departament Usług Finansowych Stanu Nowy Jork i brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego ukarały Deutsche Bank grzywną – odpowiednio 425 mln dolarów i 163 mln GBP w związku z oskarżeniami o wypranie 10 mld USD z pochodzących z Rosji.

Bank współpracuje z regulatorem

W kwietniu 2016 roku Amerykańska Komisja ds. Obrotu Towarowymi Kontraktami Terminowymi (CFTC), która jest głównym amerykańskim regulatorem rynku swapów (globalne obroty swapami to 559 bln dolarów) rozpoczęła dochodzenie w sprawie błędnego raportowania przez DB operacji swapowych.

Ostatecznie CFTC nałożyła na Deutsche Bank karę 9 milionów dolarów za trwającą przez 5 dni w roku 2016 przerwę w raportowaniu danych. Bank tłumaczył się awarią systemu. 

Po awarii zgodził się na wyznaczenie zewnętrznego podmiotu, który badał przyczyny awarii skontrolował  plan naprawy i zapewnił właściwe raportowanie operacji swapowych. Współpraca banku z regulatorem sprawiła, że ostateczna kara została obniżona.

Osobista odpowiedzialność prezesa

Ale spowodowała automatyczną reakcję innego organu regulacyjnego – SEC, nadzorującego obrót papierami wartościowymi, który zagroził odebraniem licencji na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi firmie DWS Group,  której większościowym właścicielem jest Deutsche Bank.

Rozpoczęły się zakulisowe negocjacje między SEC i DB, które 24 września doprowadziły do kompromisu. Przewiduje on, że CEO banku oraz główny prawnik muszą osobiście przez 3 lata gwarantować prawidłowość informowania o operacjach swapowych.  

Nie jest jasne, jaka kara grozi Sewingowi w przypadku błędnego raportowania. Część prawników uważa, że poniesie konsekwencje tylko wówczas, gdy poświadczy, że bank przesyła prawidłowe raporty, gdy tymczasem będą one błędne lub zafałszowane.

Decyzja SEC może być precedensem i zostać rozszerzona na wszystkich dyrektorów banków, które łamią przepisy, co od dawna jest celem części polityków Partii Demokratycznej w USA.

Takie przepisy mogą stać się powszechne, jeżeli wybory wygra demokrata Joe Biden i mianuje w instytucjach nadzorujących Wall Street swoich ludzi.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: