Za funduszami inwestycyjnymi pół roku dobrej sprzedaży, ponownie 2,5 mld zł netto

Z rynku

Październik jest szóstym z kolei miesiącem bardzo dobrej sprzedaży funduszy inwestycyjnych, której bilans ogółem wyniósł ponad 2,5 mld zł netto. Polacy nadal inwestują konserwatywnie, wybierając przede wszystkim fundusze dłużne i krótkoterminowe dłużne. Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych na koniec października wyniosła ponad 271 mld zł.

Pieniądze, inwestycje, wykresy
Fot. stock.adobe. com/ipopba

Październik jest szóstym z kolei miesiącem bardzo dobrej sprzedaży funduszy inwestycyjnych, której bilans ogółem wyniósł ponad 2,5 mld zł netto. Polacy nadal inwestują konserwatywnie, wybierając przede wszystkim fundusze dłużne i krótkoterminowe dłużne. Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych na koniec października wyniosła ponad 271 mld zł.

- Dynamika sprzedaży w funduszach i przyrost ich aktywów w tak trudnym dla całego rynku okresie przynosi naszemu sektorowi dużo satysfakcji. Jest to jednak okupione ciężką pracą, ponieważ TFI działają pod presją niezwykle wymagającego otoczenia legislacyjnego, wielu obowiązków regulacyjnych i środowiska niskich stóp procentowych, co dodatkowo wymusza obniżanie opłat w części dłużnej funduszy. Niemal zerowe stopy procentowe zachęcają z drugiej strony klientów do dywersyfikowania sposobu oszczędzania i zwrócenia się w kierunku funduszy inwestycyjnych - mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IZFIA.

Czytaj także: GUS: wynik finansowy netto TFI spadł o 15,9 proc. rdr, do 397 mln zł, w I półroczu 2020 r. >>>

Wzorcowa sytuacja w funduszach PPK

Wzorcowo kształtuje się sytuacja w funduszach PPK, którymi zarządzają krajowe TFI, gdzie każdy miesiąc to napływ nowych środków. Od początku roku oszczędzający pracownicy powierzyli tym produktom w zarządzanie już 1, 67 mld zł. Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ fundusze PPK odzwierciedlają najbardziej ideę oszczędzania za pośrednictwem produktów rynku kapitałowego, do której fundusze otwarte zostały powołane.

Udostępnij artykuł: