Za granicą chce pracować dwa razy więcej Polaków niż przed pandemią

Komentarze ekspertów / Rynek pracy

Aż 16,1 proc. pracujących Polaków rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku, dwa razy więcej niż przed pandemią. 79 proc. myślących o wyjeździe chce to zrobić, by lepiej zarabiać. To wyniki najnowszej, X edycji badania GI Group „Migracje Zarobkowe Polaków”. Systematyczna poprawa na krajowym rynku pracy nie uchroni nas przed kolejną falą migracji zagranicznych ‒ ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Aż 16,1 proc. pracujących Polaków rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku, dwa razy więcej niż przed pandemią. 79 proc. myślących o wyjeździe chce to zrobić, by lepiej zarabiać. To wyniki najnowszej, X edycji badania GI Group „Migracje Zarobkowe Polaków”. Systematyczna poprawa na krajowym rynku pracy nie uchroni nas przed kolejną falą migracji zagranicznych ‒ ostrzega Konfederacja Lewiatan.

‒ Zaobserwowany już w połowie ubiegłego roku wzrost zainteresowania migracjami zagranicznymi potwierdzają przedstawione właśnie wyniki najnowszego badania GI Group. Deklaracje gotowości wyjazdu zgłaszają przede wszystkim młodzi, do 34. roku życia, głównie rekrutujący się z sektora usług.

Motywy wyjazdu są głównie zarobkowe (blisko ¾ deklarujących chęć wyjazdu) oraz poprawa standardu życia (na ten cel wskazuje prawie 50% badanych). 

Galopująca inflacja jeszcze bardziej obniża realną wartość wynagrodzeń, co (...) zwiększa motywację do poszukiwania realnych perspektyw na wyższe zarobki i lepszy standard życia

Co ciekawe, potencjalni migranci to zarówno osoby z najniższymi zarobkami, jak i zarabiający najwięcej. Ten wynik potwierdza zdiagnozowane w poprzednim badaniu pogorszenie się jakości pracy, zwłaszcza jakości wynagrodzeń, które motywuje wiele osób do poszukiwania wyższych zarobków za granicą – mówi prof. Jacek Męcina z Uniwersytetu Warszawskiego,  doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Czytaj także: EBI: brak wykwalifikowanych pracowników główną barierą inwestycyjną wg 79 proc. firm

Brak perspektyw zawodowych i finansowych

W poprzednim badaniu respondenci zwracali uwagę, że pandemia i jej skutki dla firm odbiły się negatywnie na wynagrodzeniach, a brak poprawy w perspektywie 2021 i 2022 roku będzie motywował do zmiany pracy i do migracji.

Deklaracje gotowości wyjazdu zgłaszają przede wszystkim młodzi, do 34. roku życia, głównie rekrutujący się z sektora usług.

‒ Polacy deklarują wyjazdy dłuższe, kilkuletnie w miejsce preferowanych wcześniej krótkotrwałych, co oznacza, niestety, trwałą utratę wielu pracowników, w tym też lepiej wykształconych i dobrze zarabiających specjalistów. 

Trend ten, także z powodu zmian podatkowo-składkowych zaplanowanych w Polskim Ładzie może się nasilać i jest szczególnie niebezpieczny dla polskiego rynku pracy i gospodarki, która już dziś odczuwa coraz dotkliwiej brak specjalistów – przestrzega prof. Jacek Męcina.

Czytaj także: Szukając pracy możesz wpaść w długi

Ucieczka przed inflacją

Wyniki badania pokazują, że z jednej strony pandemia odciska negatywne piętno na  rynku pracy, z drugiej strony galopująca inflacja jeszcze bardziej obniża realną wartość wynagrodzeń, co zwłaszcza w przypadku młodych ludzi zwiększa motywację do poszukiwania realnych perspektyw na wyższe zarobki i lepszy standard życia.

Tylko w jakimś stopniu pandemia i pogorszenie się sytuacji zdrowotnej w krajach planowanych jako kierunek migracji może skłaniać do zmiany planów. Na decyzję o wyjeździe w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich latach wpływa rozłąka z rodziną. To wskazuje na sporą determinację badanych.

Obserwujemy lekką poprawę w zakresie migracji wewnętrznych jako formy poszukiwania lepszej pracy i wyższych zarobków

Warto też podkreślić, że utrwalają się nowe i stare  kierunki   migracji – pozycję lidera odzyskały po kilku latach Niemcy, wraca zainteresowanie Wielką Brytanią i Holandią, spada zainteresowanie Skandynawią oraz Ameryką Północną.

‒ Obserwujemy lekką poprawę w zakresie migracji wewnętrznych jako formy poszukiwania lepszej pracy i wyższych zarobków. Powolny, ale stały wzrost odsetka zainteresowanych zmianą miejsca zamieszkania w celu znalezienia lepiej płatnej pracy jest przejawem rosnącej mobilności zawodowej.

Niestety, ani skala zjawiska, ani efekty w postaci lepiej płatnej pracy są niewystarczające, aby uchronić rynek pracy przed kolejną falą  migracji zagranicznych – podsumowuje prof. Jacek Męcina.

Czytaj także: GUS: mediana wynagrodzenia w przedsiębiorstwach wyniosła 4702,66 zł w październiku

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: