Za nami posiedzenie Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających

Bankowość spółdzielcza

Posiedzenie Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających
Posiedzenie Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Fot. ZBP

23 października 2019 r., pod przewodnictwem Bartosza Kublika, przewodniczącego Sekcji, Prezesa Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, obradowała sekcja banków spółdzielczych i banków zrzeszających.

Pod przewodnictwem Bartosza Kublika, przewodniczącego Sekcji, Prezesa Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, obradowała sekcja banków spółdzielczych i banków zrzeszających #BankiSpółdzielcze #ZBP

Gościem specjalnym spotkania był Piotr Woźny, prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W swoim wystąpieniu omówił perspektywy włączenia banków spółdzielczych do programu „Czyste Powietrze”.

Podczas posiedzenia Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, w imieniu zebranych, podziękował przechodzącemu na emeryturę Panu Zdzisławowi Kupczykowi za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę w Radzie Związku i Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających oraz za osobisty wkład wniesiony w budowę  i rozwój sektora bankowego w Polsce. Przekazując pamiątkowy upominek złożył również najserdeczniejsze życzenia pomyślnej przyszłości.

W dalszej części spotkania uczestnicy zostali zapoznani z pracami Zarządu i Biura ZBP w kwestiach bieżących, prawno-legislacyjnych oraz międzynarodowych.

Omówiono również najważniejsze  działania programowe ZBP na lata 2020-2023 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb polskich banków spółdzielczych.

Czytaj także: Mówimy: dziękujemy − i do zobaczenia!

Zebranym przedstawiono również wnioski płynące z tegorocznej edycji Forum Liderów Banków Spółdzielczych oraz przekazano informację o rozpoczynającej działalność Strategicznej Szkole Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej.

W posiedzeniu wzięli udział prezesi banków spółdzielczych i przedstawiciele banków zrzeszających, członkowie Związku Banków Polskich.

Udostępnij artykuł: