Za nami Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS i Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPS

Bankowość spółdzielcza

26 czerwca odbyło się Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. i Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Wzięło w nim udział 208 prezesów zarządów Banków Spółdzielczych. Gościem Zgromadzenia był Michał Krakowiak, wiceprezes zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, który wystąpił z prelekcją zatytułowaną „Główne wyzwania - kierunki i tempo zmian w bankach spółdzielczych w UE”.

Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. i Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
Fot. Bank BPS

26 czerwca odbyło się Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. i Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Wzięło w nim udział 208 prezesów zarządów Banków Spółdzielczych. Gościem Zgromadzenia był Michał Krakowiak, wiceprezes zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, który wystąpił z prelekcją zatytułowaną „Główne wyzwania - kierunki i tempo zmian w bankach spółdzielczych w UE”.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. #BankBPS #BPS

Podczas Zgromadzenia Zdzisław Kupczyk, prezes zarządu Banku BPS S.A., zaprezentował Informację Zarządu dotyczącą bieżącej sytuacji Zrzeszenia BPS i Banku BPS S.A., uwzględniającą Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrzeszenia w roku 2018.Czytaj także: Uhonorowano emerytowanych i nowo powołanych prezesów Banków Spółdzielczych >>>

W dniu 27 czerwca 2019 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Wzięło w nim udział 255 akcjonariuszy na 483 uprawnionych, reprezentujących łącznie 320 997 905 głosów, co stanowiło 73,45 proc. ogółu głosów. Gościem Zgromadzenia był Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes zarządu Związku Banków Polskich.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło m.in. uchwały w sprawie zatwierdzenia:
  • Sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego Banku w roku 2018;
  • Sprawozdania Zarządu z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BPS S.A. w roku 2018;
  • Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. z działalności w roku 2018.
Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. Walne Zgromadzenie uchwaliło także zmiany do Statutu i do Regulaminu działania Rady Nadzorczej, a także podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Banku w ramach kapitału docelowego o kwotę 14 mln zł.
Udostępnij artykuł: