Za nierzetelnych dłużników zawsze zapłacą ci uczciwi

Wydarzenia

Jerzy Bańka, Związek Banków Polskich
Jerzy Bańka, Związek Banków Polskich

W polskim systemie prawnym już od dłuższego czasu daje się zaobserwować tendencję do pogłębiania asymetrii prawnej dłużników i wierzycieli na niekorzyść tych ostatnich – przestrzega mec. Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Szczególnie niebezpieczny jest fakt, iż faworyzowanie dłużników akceptowane jest co do zasady przez wszystkie główne siły na polskiej scenie politycznej.

#JerzyBańka, wiceprezes #ZBP: w polskim systemie prawnym już od dłuższego czasu daje się zaobserwować tendencję do pogłębiania asymetrii prawnej dłużników i wierzycieli na niekorzyść tych ostatnich #długi #wierzytelności #dłużnicy #wierzyciele #TargiZarzadzaniaWierzytelnosciami

Wiceprezes ZBP wziął udział w debacie eksperckiej poświęconej perspektywom współpracy wierzycieli z komornikami oraz alternatywnym metodom dochodzenia należności, która odbyła się podczas tegorocznych Targów Zarządzania Wierzytelnościami.

Jednym z głównych wątków dyskusji były zmiany w regulacjach dotyczących funkcjonowania kancelarii komorniczych, które przewidują m.in większe rygory odnośnie przyjmowania przez egzekutorów spraw spoza rewiru oraz nowy model wynagradzania komorników za pośrednictwem sądów.

„Banki starają się wspierać branżę komorniczą”

Mec. Jerzy Bańka podkreślił, że konsekwencje nowych regulacji nie sprowadzają się wyłącznie do obniżenia przychodów kancelarii czy wygenerowania nowych kosztów, ale mają również negatywny wymiar wizerunkowy.

– Banki starają się wspierać branżę komorniczą, jest to nasz naturalny partner – zaznaczył wiceprezes ZBP. Równie ważnym partnerem sektora finansowego są podmioty z sektora zarządzania wierzytelnościami, które na przestrzeni ostatniej dekady w znacznym stopniu poszerzyły paletę świadczonych usług. – Od prostej windykacji firmy te przeszły na zaawansowany poziom w zakresie wsparcia restrukturyzacji. To bardzo pozytywna transformacja – zauważył mec. Jerzy Bańka.

Pogłębianie asymetrii prawnej wierzycieli i dłużników

Pogłębianie asymetrii prawnej wierzycieli i dłużników odnosi się nie tylko do samych reguł wykonywania zawodu egzekutora. Wielce wątpliwy charakter mają zaproponowane przez resort sprawiedliwości zmiany w Kodeksie cywilnym i Kodeksie postępowania cywilnego odnośnie skrócenia okresu przedawnienia czy też wprowadzenie automatycznego uwzględniania przedawnienia przez sądy w przypadku dłużników będących konsumentami.

– Do tego dochodzą postulaty zmian w obszarze upadłości konsumenckiej, których efektem byłaby zachęta do nieodpowiedzialnego zadłużania się. Niestety, tego rodzaju nieprzemyślane propozycje często są przyjmowane z entuzjazmem przez parlament – zauważył wiceprezes ZBP.

Jego zdaniem, akceptacja tego rodzaju rozwiązań wynika w znacznej mierze z niewystarczającej świadomości parlamentarzystów i urzędników odnośnie realiów współczesnego rynku finansowego.

– Odpowiednio prowadzone działania w zakresie edukacji społeczeństwa, ale również administracji  i parlamentarzystów powinny przynieść zrozumienie, że utrzymanie asymetrii skończy się źle dla gospodarki. W konsekwencji za nierzetelnych kontrahentów czy konsumentów zawsze zapłacą uczciwi uczestnicy obrotu gospodarczego – zaznaczył mec. Jerzy Bańka.

Relacja z Targów w kwietniowym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK”

Udostępnij artykuł: