Zaangażowanie społeczne banków

Finanse i gospodarka

Zaangażowanie społeczne banków na całym świecie jest wzorem przywództwa myślowego o znaczeniu CSR dla pozostałych gospodarek. Jest to najliczniejszy sektor realizujący działania z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zaangażowanie społeczne banków na całym świecie jest wzorem przywództwa myślowego o znaczeniu CSR dla pozostałych gospodarek. Jest to najliczniejszy sektor realizujący działania z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jednym z ważnych elementów zarządzania CSR w organizacji jest proces komunikowania swoich działań. Branża finansowa od wielu lat przoduje w wydawaniu raportów finansowych CSR na świecie. Niewykluczone, że jedną z przyczyn może być wysokie ryzyko prowadzonej działalności i szczególna wrażliwość charakteryzująca sektor.

Raporty uwzględniają społeczne, ekologiczne i rynkowe aspekty funkcjonowania instytucji finansowych, między innymi relacje z pracownikami, klientami i wpływ działalności na środowisko.Dla światowych gigantów finansowych rynku bankowego i ubezpieczeniowego zarządzanie strategiczne na poziomie CSR i raportowanie swoich działań jest standardem.

W Polsce sektor finansowy także wykazuje dużą aktywność w obszarze realizacji działań z zakresu CSR, a organizacje zajmujące się badaniem i sporządzaniem raportów o stanie CSR w Polsce deklarują, iż jest to najliczniejszy sektor pojawiający się wszelkich rankingach i konkursach, których celem jest wyróżnianie i nagradzanie firm etycznych.

Większość banków w Polsce angażuje się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, dobre praktyki realizuje między innymi: Bank Millennium, BNP Paribas, PKO BP, Deutsche Bank, BZ WBK, Kredyt Bank, BGŻ, jednak żaden z tych podmiotów nie opublikował jeszcze kompleksowej strategii CSR. Jako ciekawostkę warto zauważyć, że w tym sektorze wśród małych i średnich firm są już podmioty, które posiadają kompleksową, długoterminową strategię CSR, choć ich liczba wg danych Future Concept Consulting należącej do Grupy PK 2 sp. z o.o. wynosi niewiele ponad 60.

Małe i średnie firmy są doskonałym podłożem do rozwoju CSR dla całego sektora finansowego, z powodzeniem realizują dobre praktyki od wielu lat, o czym komunikują głównie społecznościom lokalnym. Większość jednak nie posiada spójnej strategii i nie raportuje z uwagi na brak specjalistycznej wiedzy i wysokie koszty.

CSR ma szczególne znaczenie dla sektora finansowego, między innymi z uwagi na przyczyny i skutki kryzysu finansowego. Podmioty gospodarcze są silnie uzależnione od swojego otoczenia a zrównoważony rozwój to obecnie jedyny pewny sposób na budowanie zdrowej gospodarki.

Autor: Eliza Towarska

Udostępnij artykuł: