Zabezpiecz realizację kontraktów akredytywą

Finanse i gospodarka

Jak wskazuje najnowszy Indeks Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP, w najbliższym czasie polskie firmy oczekują kontynuacji ożywienia gospodarczego oraz przezwyciężenia obecnych kłopotów biznesowych. Zamierzają one również tworzyć nowe miejsca pracy, a ich plany inwestycyjne są coraz bardziej ambitne*. W obliczu szans na pozyskanie nowych kontrahentów w roku 2015, warto pamiętać o możliwości skorzystania z akredytywy jako wsparcia w przeprowadzaniu transakcji.

W perspektywie najbliższych sześciu miesięcy, polscy przedsiębiorcy oczekują wzrostu liczby nowych zamówień oraz możliwości inwestycji. W obliczu zmiennej sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej może oznaczać to konieczność poszukiwania nowych rynków oraz zwiększenia poziomu zabezpieczenia tak istniejących, jak i nowo zawieranych umów handlowych. Akredytywa, jako instrument zabezpieczający obie strony transakcji przed niewypełnieniem lub niewłaściwym wypełnieniem zobowiązań, wydaje się więc godnym polecenia rozwiązaniem w nachodzącym roku, szczególnie w przypadku spółek, które w najbliższych miesiącach planują podbój nowych, dotychczas mniej znanych i stąd być może bardziej ryzykownych rynków oraz nawiązanie kontaktów z nowymi kontrahentami.

Akredytywa jest wykorzystywana szczególnie w transakcjach na rynkach „podwyższonego ryzyka” ekonomicznego, przynosząc importerom i eksporterom  wymierne korzyści. Zyskują oni pewność, że druga strona transakcji wywiąże się ze swoich obowiązków. Gwarantuje to bank, który otwierając akredytywę zobowiązuje się do wypłacenia wskazanemu beneficjentowi (eksporterowi) określonej kwoty pieniężnej w ustalonym terminie, po spełnieniu przez eksportera warunków wskazanych w akredytywie.

Jeśli przedsiębiorca zamierza sprzedać określony towar, akredytywa zagwarantuje mu otrzymanie zapłaty za wykonaną usługę niezależnie od kondycji finansowej jego partnera handlowego. W razie wystąpienia kłopotów z wypłacalnością u importera, eksporter jest chroniony przez bank otwierający akredytywę. Akredytywa ogranicza również zagrożenie związane z możliwym odstąpieniem importera od umowy lub odmową przyjęcia towaru.

Z kolei strona sprowadzająca towar może zabezpieczyć się przed nieuzasadnioną wypłatą należności oraz wynegocjować lepsze warunki umowy, gdyż rozliczając transakcję przy wykorzystaniu akredytywy potwierdza tym samym swoją zdolność kredytową i finansową wobec eksportera. Ponadto dobór odpowiednich dokumentów wymaganych przy akredytywie pozwala przedsiębiorcy uniknąć zapłaty za towar niespełniający jego oczekiwań lub wymagań jakościowych.

Akredytywa, dzięki zobowiązaniu banku otwierającego ją do zapłaty należności handlowej, w znacznej mierze usprawnia proces transakcyjny i ogranicza ryzyko braku czy opóźnienia zapłaty przez importera. Jest coraz częściej wykorzystywana w relacjach handlowych – w Banku Millennium wolumen akredytyw wzrósł w ciągu 12 miesięcy pięciokrotnie (III kw. 2014r. vs III kw. 2013r.). Akredytywa może więc być swego rodzaju remedium na obawy polskich przedsiębiorców, związane z możliwością wzrostu opóźnień płatności w ciągu najbliższych miesięcy.

*http://www.pracodawcyrp.pl/o-nas/nasi-czlonkowie/korporacje-branzowe/platforma-finansowa/indeks-optymizmu-przedsiebiorcow/

Michał Wójcik
Kierujący Wydziałem Finansowania Handlu w Banku Millennium

Udostępnij artykuł: