Zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym

Finanse i gospodarka

Z raportu Obsługa transakcji walutowych i narzędzia minimalizowania ryzyka walutowego w oczach polskich eksporterów i importerów wynika jednoznacznie, że polskie firmy bardzo boją się ryzyka walutowego. Jest ono jednym z najczęściej wskazywanych zagrożeń, które firmy widzą przed sobą w perspektywie kolejnych miesięcy. Jednocześnie polscy przedsiębiorcy zajmujący się importem lub/i eksportem przed zmiennością kursów walut się nie zabezpieczają. Dlaczego tak jest? Czy handel zagraniczny można stabilizować poprzez odpowiednie zarządzanie obszarem walutowym? Czy są narzędzia, dzięki którym biznes handlowy może być bezpieczniejszy?

Z raportu Obsługa transakcji walutowych i narzędzia minimalizowania ryzyka walutowego w oczach polskich eksporterów i importerów wynika jednoznacznie, że polskie firmy bardzo boją się ryzyka walutowego. Jest ono jednym z najczęściej wskazywanych zagrożeń, które firmy widzą przed sobą w perspektywie kolejnych miesięcy. Jednocześnie polscy przedsiębiorcy zajmujący się importem lub/i eksportem przed zmiennością kursów walut się nie zabezpieczają. Dlaczego tak jest? Czy handel zagraniczny można stabilizować poprzez odpowiednie zarządzanie obszarem walutowym? Czy są narzędzia, dzięki którym biznes handlowy może być bezpieczniejszy?

Ryzyko walutowe (zwane też kursowym) to niebezpieczeństwo pogorszenia sytuacji finansowej firmy w związku z niekorzystnymi wahaniami kursu walutowego; jego przyczyną są niemożliwe do dokładnego przewidzenia zmiany, które mogą generować zarówno zyski, jak i straty. Na ryzyko walutowe składa się kilka typów ryzyk: ryzyko transakcyjne, ryzyko konwersji, ryzyko bilansowe, ryzyko ekonomiczne i ryzyko transferu.

Najbardziej problematyczne jest ryzyko transakcyjne - to właśnie o nim w powszechnej nomenklaturze mówi się "ryzyko kursowe" lub "ryzyko walutowe". Jest to niepewność co do strat i zysków wynikających z wahań kursowych w przypadku konkretnych transakcji, która pojawia się już podczas przyjmowania czy składania wiążącego zamówienia handlowego. Choć to ryzyko transakcyjne jest najbardziej problematyczne, to jednocześnie firma może się ustrzec przed nim w największym zakresie.

Cały artykuł "Doświadczenia, opinie i plany polskich firm w zakresie stosowania zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym" znajdą Państwo w najnowszym numerze "Kuriera Finansowego - 2014/02"

aw


Udostępnij artykuł: