Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych: Fundusz Pomerania wspiera rozwój sektora MŚP

NBS 2016/02

Wiele podmiotów gospodarczych, które chcą się rozwijać, korzysta z obcego kapitału. Niejednokrotnie w wyniku procedowania wniosku o kredyt okazuje się, że posiadają niewystarczający majątek na zabezpieczenie kredytu czy też krótką historię kredytową.

Wiele podmiotów gospodarczych, które chcą się rozwijać, korzysta z obcego kapitału. Niejednokrotnie w wyniku procedowania wniosku o kredyt okazuje się, że posiadają niewystarczający majątek na zabezpieczenie kredytu czy też krótką historię kredytową.

Monika Skolimowska

Podstawowym zadaniem funduszy poręczeń kredytowych jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania – kredytów bankowych oraz pożyczek.

Monika Skolimowska

Absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej – kierunek: ekonomia oraz podyplomowych studiów menedżerskich – Franklin University Leadership and Delegation i studiów Systemy Audytorskie i Praktyka Audytu Wewnętrznego. Certyfikowany audytor wewnętrzny II stopnia PIKW. Dyplomowany pracownik bankowy, specjalista unijnych programów w rolnictwie. Pełniła funkcję audytora wewnętrznego, przewodniczącego komitetu zarządzania ryzykami w banku oraz dyrektora zarządzającego. W bankowości spółdzielczej przeszła szczeble pracy od referenta do dyrektora. W BBS Banku – Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie – pracuje od 2001 r.

 

Dzięki prowadzonej działalności poręczeniowej przyczyniają się pośrednio do realizacji również zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy na terenie danego województwa.

Poręczeniami objęte są kredyty związane bezpośrednio z prowadzeniem przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Mogą być poręczane wszystkie rodzaje związane z działalnością gospodarczą, a więc:

  • kredyty inwestycyjne – finansowanie i/lub refinansowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej, czyli np. zakup nieruchomości dla prowadzonej działalności, zakup maszyn i urządzeń, remont, modernizacja środków trwałych firmy;
  • kredyty obrotowe – na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą, czyli np. zakup towarów lub surowców.

Praktyka potwierdza jednak, że wiedza na temat poręczeń wśród przedsiębiorców jest niewystarczająca.

Wyspecjalizowana instytucja

Od 13 lat Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych (ZRFPK) – Fundusz Pomerania aktywnie wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, ułatwiając im dostęp do źródeł finansowania.

W tym czasie udzielił 3,3 tys. poręczeń dla ponad 2 tys. podmiotów, o wartości ok. 346 mln zł, co umożliwiło udzielenie ponad 700 mln zł kredytów. Kapitał zakładowy funduszu wynosi 10,6 mln zł, a poręczeniowy ponad 30 mln zł. Jak już wspomniano misją Funduszu Pomerania jest aktywne wspieranie rozwoju regionu oraz podmiotów tworzących jego potencjał ekonomiczny i społeczny, poprzez tworzenie powszechnie dostępnych i efektywnych instrumentów pozyskiwania kapitału, wspieranie celów strategicznych samorządu wojewódzkiego oraz utrzymywanie pozycji wiodącego uczestnika regionalnego rynku poręczeniowego. Fundusz Pomerania posiada perspektywę stabilną na poziomie A+1, co przedkłada się na spełnienie wymogów w zakresie pomniejszania rezerw kapitałowych na kredyty poręczane przez fundusz z ratingiem na poziomie inwestycyjnym, a wskazanie takiego zabezpieczenia pomniejsza podstawę tworzenia rezerw celowych.

Fundusz Pomerania powstał z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i z miejsca stał się wyspecjalizowaną instytucją finansową, której głównym zadaniem jest aktywnie wspieranie rozwoju MŚP poprzez udostępnienie instrumentów finansowych ułatwiających dostęp do źródeł finansowania. Jako instytucja nieustanie stara się uświadamiać przedsiębiorcą, że to oni są jedną z sił napędowych województwa, a zadaniem takich instytucji, jak fundusz jest stwarzanie im jak najlepszych warunków do rozwoju.

O działalności funduszu i jego misji najlepiej świadczą fakty. I tak: w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia pn. „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: