Zachowawczy optymizm firm z NewConnect. INI-CON : 60,1 pkt. (+7,1%)

Raporty

O 7,1% wzrósł opublikowany 22.11.2013r. indeks nastroju inwestycyjnego INI-CON, odzwierciedlający skłonność do inwestycji firm notowanych na rynku NewConnect. Obecna wartość indeksu to 60,1 pkt., co oznacza, że nie powrócił on jeszcze do rekordowego poziomu sprzed 2 lat wynoszącego 64,4 pkt. 

O 7,1% wzrósł opublikowany 22.11.2013r. indeks nastroju inwestycyjnego INI-CON, odzwierciedlający skłonność do inwestycji firm notowanych na rynku NewConnect. Obecna wartość indeksu to 60,1 pkt., co oznacza, że nie powrócił on jeszcze do rekordowego poziomu sprzed 2 lat wynoszącego 64,4 pkt. 

Aktualny wynik, przy skali wskaźnika od 0 do 100 pkt. i wartości neutralnej na poziomie 50 pkt. oznacza, iż wśród menadżerów firm z NC umacnia  się optymizm związany z rozwojem biznesu w 2014 roku.

Piąte badanie INI-CON zostało przeprowadzone w listopadzie br. i podobnie jak poprzednio zawierało 12 pytań dotyczących między innymi oceny obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej, tempa i poziomu nakładów inwestycyjnych oraz planowanego zatrudnienia.

131125.wykres.ini.con.01.454x309
Wykres: Rozkład wartości INI-CON w okresie 2 lat

- "Poprawa nastrojów od ostatniego badania jest istotna, ale jednocześnie cząstkowe wyniki analizy ankiet pokazują, że planowanie inwestycji jest bardziej wyważone i ostrożne.  Świadczy o tym min. fakt, iż tylko 45% firm zamierza rozpocząć nowe inwestycje, podczas gdy w kwietniu 2013 roku taką deklarację składało 60% menedżerów Spółek z NC." - mówi Mirosław Stępień, prezes zarządu MERIT INVEST, spółki  która oblicza i publikuje INI-CON.

Zwyżka indeksu nie jest spowodowana znacznie lepszym postrzeganiem rozwoju koniunktury w przyszłości, spadł bowiem z 50% do 40% odsetek firm oczekujących poprawy koniunktury gospodarczej w przyszłości. Z drugiej jednak strony zmniejszyła się liczba firm, które w ogóle nie zamierzały zwiększać swojego potencjału oraz wzrosła skłonność (z 25% do 35%)do zwiększenia liczby zatrudnionych.

Więcej szczegółowych danych wynikających z badań oraz informacji na temat indeksu na stronie http://www.meritinvest.pl/pl/ini-con

INI-CON, to indeks opracowany przez notowaną na NewConnect spółkę MERIT INVEST S.A., jest on elementem projektu E-contest.pl - platformy inwestycyjnej, na której znajduje się między innymi Ranking Projektów.

Kolejne badanie INI-CON zostanie przeprowadzone w kwietniu 2014 roku.

Źródło: MERIT INVEST S.A.

Udostępnij artykuł: