Zadłużenie Skarbu Państwa spadło do 975,11 mld zł w czerwcu

Gospodarka

Pieniądze - banknoty 100-złotowe
Pieniądze Fot. stock.adobe.com/4th Life Photography

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca 2019 r. spadło o 0,1% m/m i wyniosło 975 114,5 mln zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując ostateczne dane. Od początku roku zadłużenie wzrosło o 2,2%.

#Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca 2019 r. spadło o 0,1% m/m i wyniosło 975 114,5 mln zł #SkarbPaństwa @MF_GOV_PL

„Spadek zadłużenia w czerwcu 2019 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,2 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 2,9 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+0,6 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, różnic kursowych (-3,7 mld zł) – umocnienie wobec euro o 0,9%, wobec USD o 3%, wobec o CNY 2,5% i wobec JPY o 2% oraz osłabienie wobec CHF o 0,1%” – czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w czerwcu 2019 r. wzrosło o 3 mld zł, co było wynikiem salda sprzedaży obligacji oszczędnościowych (+0,8 mld zł), salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +0,2 mld zł) i wzrostu pozostałego zadłużenia (+2,0 mld zł).

Czytaj także: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło do ok. 975,1 mld zł w czerwcu 2019 r. Szacunki Ministerstwa Finansów >>>

Krajowe zadłużenie – według kryterium miejsca emisji – wyniosło na koniec czerwca  701,33 mld zł i wzrosło o 0,4% m/m (oraz o 4% od początku roku).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło  273,78 mld zł

Zadłużenie zagraniczne wyniosło  273,78 mld zł (spadło o 1,5% m/m oraz o 2,2% od początku roku).

„W czerwcu 2019 r. zadłużenie w walutach obcych spadło o 4 mld zł, co było wypadkową ujemnego salda emisji długu i różnic kursowych (-3,7 mld zł)” – czytamy dalej.

Od początku 2019 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 26,9 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych spadło w tym okresie o 6,1 mld zł, co było wypadkową: wzrostu długu w euro (+0,1 mld euro), spadku długu w CHF (-1 mld CHF) przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w USD, JPY i CNY, umocnienia złotego (-2,6 mld zł) ), podano także.

Zadłużenie w lipcu spadło szacunkowo o 0,2 proc. mdm

Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,2% m/m do ok. 973,3 mld zł na koniec lipca 2019 r., podało także Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

„Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec lipca 2019 r. wyniosło ok. 973,3 mld zł, co oznaczało spadek o 1,8 mld zł (-0,2%) m/m i wzrost o 19,0 mld zł (+2,0%) wobec końca 2018 r. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

– dług krajowy: ok. 704,3 mld zł,

– dług w walutach obcych: ok. 269,0 mld zł (tj. 27,6% całego długu SP)” – czytamy w komunikacie.

Resort podał dziś także, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca 2019 r. spadło o 0,1% m/m i wyniosło 975,11 mld zł.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: