Zadłużenie Skarbu Państwa spadło do ok. 947 mld zł w lipcu

Gospodarka

Wykresy na tle stosu pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/number1411

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca 2018 r. spadło o 1% m/m do ok. 947 mld zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

#MF szacuje: #zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca 2018 r. spadło o 1% m/m do ok. 947 mld zł @MF_GOV_PL

„Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec lipca 2018 r. wyniosło ok. 947,1 mld zł, co oznaczało spadek o 9,1 mld zł (-1,0%) m/m i wzrost o 18,6 mld zł (+2,0%) wobec końca 2017 r. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:
– dług krajowy: ok. 660,8 mld zł,
– dług w walutach obcych: ok. 286,3 mld zł (tj. 30,2% całego długu SP)” – czytamy w komunikacie.

Niższe zadłużenie na koniec czerwca

Resort podał także, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec na koniec czerwca 2018 r. spadło o 0,6% m/m i wyniosło  956 144,6 mln zł.

„Wzrost zadłużenia w czerwcu 2018 r. był głównie wynikiem:
– potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+0,4 mld zł), przy praktycznie zrównoważonym bilansie budżetu państwa,
– zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-9 mld zł) związanego z wykupem obligacji nominowanych w EUR (2 mld EUR),
– osłabienia złotego (+2,3 mld zł) o 1% wobec EUR, o 0,6% wobec USD, o 0,3% wobec CHF, przy umocnieniu o 1,3% wobec JPY i o 2,3% wobec CNY ” – czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w czerwcu 2018 r. zwiększyło się o 1,2 mld zł, na co złożyło się głównie dodatnie saldo oszczędnościowych skarbowych papierów wartościowych (SPW, +0,7 mld zł), przy niedużym dodatnim saldzie rynkowych SPW (+0,2 mld zł), w wyniku przeprowadzenia w czerwcu wyłącznie przetargu zamiany.

„Wzrost zadłużenia od początku 2018 r. był głównie wypadkową:
– zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+27,6 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych,
– ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-17,9 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa 9,5 mld zł,
– osłabienia złotego (+15 mld zł) o 4,6% wobec EUR, 7,5% wobec USD, o 5,7% wobec CHF, o 9,4% wobec JPY i o 5,8% wobec CNY,
– wzrostu długu z tytułu pozostałych depozytów (+1,4 mld zł). – czytamy w komunikacie.

Od początku 2018 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 18 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych zwiększyło się w tym okresie o 9,7 mld zł, co było wypadkową:
– zmniejszenia długu w EUR (-0,3 mld EUR) oraz w CHF (-1,0 mld CHF), przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w USD, JPY i CNY,
– osłabienia złotego (+15,0 mld zł).

Krajowe zadłużenie – według kryterium miejsca emisji – wyniosło na koniec czerwca br. 662 516,2 mln zł i wzrosło o 0,2% m/m.

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 293 628,4 mln zł (spadło o 2,4% m/m).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0 zł w czerwcu (bez zmian m/m), zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 618,94 mld zł (bez zmian m/m).

„W czerwcu 2018 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 30,7%, tj. zwiększył się o 0,1 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r. i zmniejszył o 0,6 pkt proc. m/m ” – czytamy dalej.

Strategia zarządzania długiem zakłada obniżenie udziału długu w walutach obcych w długu ogółem do poziomu poniżej 30%

„W czerwcu 2018 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 49,0%, co oznaczało spadek o 1,9 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r. i o 0,8 pkt proc. m/m” – napisał także resort.

 

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: