Zadłużenie Skarbu Państwa spadło do ok. 975,1 mld zł w czerwcu 2019 r. Szacunki Ministerstwa Finansów

Gospodarka

Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,1% m/m do ok. 975,1 mld zł na koniec czerwca 2019 r., podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

Pieniądze - polskie złote
Pieniądze Fot. stock.adobe.com/Tomasz Zajda

Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,1% m/m do ok. 975,1 mld zł na koniec czerwca 2019 r., podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

#Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec maja 2019 r. spadło o 0,3% m/m i wyniosło 976,14 mld zł @MF_GOV_PL

"Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec czerwca 2019 r. wyniosło ok. 975,1 mld zł, co oznaczało spadek o 1 mld zł (-0,1%) m/m i wzrost o 20,9 mld zł (+2,2%) wobec końca 2018 r. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:- dług krajowy: ok. 701,4 mld zł,- dług w walutach obcych: ok. 273,8 mld zł (tj. 28,1% całego długu SP)" - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie SP spadło o 0,3% m/m w maju

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec maja 2019 r. spadło o 0,3% m/m i wyniosło o 976 141,7 mln zł, podało także Ministerstwo Finansów, prezentując ostateczne dane. Od początku roku zadłużenie wzrosło o 2,3%."Spadek zadłużenia w maju 2019 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,4 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 2,1 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-3,4 mld zł), różnic kursowych (+0,6 mld zł) - osłabienie wobec EUR o 0,01%, wobec USD o 0,5%, wobec CHF o 1,8% i wobec JPY o 3,0% oraz umocnienie wobec CNY o 1,9%" - czytamy w komunikacie.Czytaj także: Kto ma nasze długi?

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w maju 2019 r. wzrosło o 1,3 mld zł, co było wynikiem salda sprzedaży obligacji oszczędnościowych (+0,5 mld zł), wzrostu pozostałego zadłużenia (+0,6 mld zł) i salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +0,2 mld zł),Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec maja 698,33 mld zł i wzrosło o 0,2% m/m (oraz o 3,5% od początku roku).Zadłużenie zagraniczne wyniosło 277,81 mld zł (spadło o 1,4% m/m oraz o 0,7% od początku roku)."W maju 2019 r. zadłużenie w walutach obcych spadło o 3,9 mld zł, co było wypadkową: ujemnego salda emisji długu, różnic kursowych (+0,6 mld zł)" - czytamy dalej.Od początku 2019 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 23,9 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych spadło w tym okresie o 2 mld zł, co było wypadkową: wzrostu długu w EUR (+0,2 mld euro), spadku długu w CHF (-1,0 mld CHF) przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w USD, JPY i CNY, osłabienia złotego (+1,1 mld zł), podano także.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: