Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło do 977,6 mld zł w sierpniu

Gospodarka

Pieniądze - banknoty złotowe
Pieniądze Fot. stock.adobe.com/Karolina Chaberek

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec sierpnia 2019 r. wzrosło o 0,4% m/m i wyniosło 977 610,45 mln zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując ostateczne dane. Od początku roku zadłużenie wzrosło o 2,4%.

#Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,1% m/m do ok. 978,6 mld zł na koniec września 2019 r., podało także @MF_GOV_PL, prezentując szacunkowe dane

„Wzrost zadłużenia w sierpniu 2019 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,5 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 2,8 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+1,4 mld zł), różnic kursowych (6,5 mld zł) – osłabienia PLN wobec EUR o 2,2%, wobec USD o 3,2%, wobec CHF o 3,4% i wobec JPY o 5,2%” – czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w sierpniu 2019 r. wzrosło o 1,9 mld zł, co było wynikiem salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +0,3 mld zł), salda sprzedaży obligacji oszczędnościowych (+0,9 mld zł) oraz wzrostu pozostałego zadłużenia (+0,7 mld zł).

Krajowe zadłużenie wyniosło na koniec sierpnia 706,22 mld zł

Krajowe zadłużenie – według kryterium miejsca emisji – wyniosło na koniec sierpnia 706,22 mld zł i wzrosło o 0,3% m/m (oraz o 4,7% od początku roku).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 271,38 mld zł (wzrosło o 0,9% m/m oraz spadło o 3% od początku roku).

„W sierpniu 2019 r. zadłużenie w walutach obcych wzrosło o 2,4 mld zł, co było wypadkową: ujemnego salda emisji długu, różnic kursowych (+6,5 mld zł)” – czytamy dalej.

Od początku 2019 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 31,8 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych spadło w tym okresie o 8,5 mld zł, co było wypadkową: spadku długu w EUR (-0,5 mld EUR), w USD (-2,2 mld USD), CHF (-1,0 mld CHF), CNY (-3,0 mld CNY) przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w JPY, osłabienia złotego (+7,5 mld zł), podano także.

Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło szacunkowo o 0,1% mdm we wrześniu

Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,1% m/m do ok. 978,6 mld zł na koniec września 2019 r., podało także Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

„Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec września 2019 r. wyniosło ok. 978,6 mld zł, co oznaczało wzrost o 0,9 mld zł (+0,1%) m/m i o 24,3 mld zł (+2,5%) wobec końca 2018 r. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

– dług krajowy: ok. 707,7 mld zł,

– dług w walutach obcych: ok. 270,8 mld zł (tj. 27,7% całego długu SP)” – czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: