Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło do ok. 952 mld zł w lutym 2018 r.

Gospodarka

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2018 r. wzrosło o 1,9% m/m do ok. 952 mld zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

Banknoty dwudzietozłotowe
Fot. Pixabay.com

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2018 r. wzrosło o 1,9% m/m do ok. 952 mld zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

#MinisterstwoFinansów: zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2018 r. wzrosło o 1,9% m/m do ok. 952 mld zł #SkarbPaństwa #finansepubliczne @MF_GOV_PL

"Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec lutego 2018 r. wyniosło ok. 952 mld zł, co oznaczało wzrost o 17,3 mld zł (+1,9%) m/m i o 23,5 mld zł (+2,5%) wobec końca 2017 r. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:• dług krajowy: ok. 659,4 mld zł,• dług w walutach obcych: ok. 292,6 mld zł (tj. 30,7% całego długu SP)" - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie na koniec stycznia wyniosło 934 688,9 mln zł

Resort podał dziś także, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia 2018 r. wzrosło o 0,7% m/m i wyniosło 934 688,9 mln zł."Wzrost zadłużenia w styczniu 2018 r. był głównie wypadkową:• zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+29,6 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych,• ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-20,7 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-8,6 mld zł),• umocnienia złotego (-3,2 mld zł) – o 0,5% wobec EUR, 4,3% wobec USD, 0,9% wobec JPY i o 1,0% wobec CNY oraz osłabienia o 0,2% wobec CHF" - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe w styczniu zwiększyło się o 4,9 mld zł

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w styczniu 2018 r. zwiększyło się o 4,9 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +4,4 mld zł)."W styczniu 2018 r. zadłużenie w walutach obcych wzrosło się o 1,3 mld zł, co było wypadkową: dodatniego salda emisji długu (+1,1 mld euro), umocnienia złotego (-3,2 mld zł)" - czytamy dalej w komunikacie.Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec stycznia br. 649,44 mld zł i wzrosło o 5,8% m/m.

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 285,25 mld zł

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 285,25 mld zł (spadło o 11,1% m/m).Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0 zł w styczniu (bez zmian m/m), zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 610,08 mld zł (wzrost o 0,7% m/m)."W styczniu 2018 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 30,5%, tj. zmniejszył się o 0,1 pkt proc. m/m. Spadek udziału w styczniu był przede wszystkim wypadkową dodatniego salda emisji krajowych SPW, ciągnień kredytów z MIF i umocnienia złotego" - czytamy dalej.

Strategia zarządzania długiem

Strategia zarządzania długiem zakłada obniżenie udziału długu w walutach obcych w długu ogółem do poziomu poniżej 30%"W styczniu 2018 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 50,3%, co oznaczało spadek o 0,6 pkt proc. m/m. Do spadku udziału w styczniu przyczyniło się głównie umocnienie złotego oraz zmniejszenie zaangażowania nierezydentów w krajowe SPW, przy jednoczesnym wzroście portfela tych instrumentów u inwestorów krajowych" - napisał także resort.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: