Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło do ok. 958 mld zł w marcu

Gospodarka

Banknoty dwudzietozłotowe
Fot. Pixabay.com

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca 2018 r. wzrosło o 0,6% m/m do ok. 958 mld zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

Według wstępnych szacunkowych danych, #zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca 2018 r. wyniosło ok. 958,0 mld zł, co oznaczało wzrost o 6,0 mld zł (+0,6%) m/m #SkarbPaństwa #finansepubliczne

„Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec marca 2018 r. wyniosło ok. 958,0 mld zł, co oznaczało wzrost o 6,0 mld zł (+0,6%) m/m i o 29,5 mld zł (+3,2%) wobec końca 2017 r. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:
• dług krajowy: ok. 664,0 mld zł,
• dług w walutach obcych: ok. 294,0 mld zł (tj. 30,7% całego długu SP)”- czytamy w komunikacie.

Czytaj także: GUS po raz pierwszy ujawnia wysokość ukrytego zadłużenia państwa >>>

Resort podał dziś także, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2018 r. wzrosło o 1,9% m/m i wyniosło 952 016,2 mln zł.

W marcu resort szacował, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2018 r. wzrosło o 1,9% m/m do ok. 952 mld zł.

Zadłużenie w lutym

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2018 r. wzrosło o 1,9% m/m i wyniosło 952 016,2 mln zł, podało również MF.

” Wzrost zadłużenia w lutym 2018 r. był głównie wypadkową:
• zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+9,3 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych,
• finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+4,8 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+4,1 mld zł),
• osłabienia złotego (+3,3 mld zł) – o 0,7% wobec EUR, 2,6% wobec USD, 1,4% wobec CHF, 4,2% wobec JPY i o 2,1% wobec CNY” – czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lutym 2018 r. zwiększyło się o 9,9 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +9,8 mld zł).

„Od początku 2018 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 14,8 mld zł, a zadłużenie nominowane w walutach obcych o 8,7 mld zł, co było wynikiem:
• zwiększenia długu w EUR (+2,1 mld EUR),
• osłabienia złotego (+0,1 mld zł), przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w USD, CHF, JPY i CNY” – czytamy także.

Krajowe zadłużenie – według kryterium miejsca emisji – wyniosło na koniec lutego br. 659,38 mld zł i wzrosło o 1,5% m/m.

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 292,63 mld zł (wzrosło o 2,6% m/m).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0 zł w lutym (bez zmian m/m), zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 619,89 mld zł (wzrost o 1,6% m/m).

„W lutym 2018 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 30,7%, tj. zwiększył się o 0,2 pkt proc. m/m. Wzrost udziału w lutym był przede wszystkim wypadkową emisji obligacji denominowanej w EUR, osłabienia złotego oraz dodatniego salda emisji krajowych SPW – czytamy dalej.

Strategia zarządzania długiem zakłada obniżenie udziału długu w walutach obcych w długu ogółem do poziomu poniżej 30%

„W lutym 2018 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 50,1%, co oznaczało spadek o 0,2 pkt proc. m/m. Do spadku udziału w lutym przyczyniło się głównie wzrost portfela SPW u inwestorów krajowych, większy niż u inwestorów zagranicznych” – napisał także resort.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: