Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło do ok. 962 mld zł w listopadzie. Szacunkowe dane Ministerstwa Finansów

Gospodarka

Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,1% m/m do ok. 962 mld zł na koniec listopada 2019 r., podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

Budynek Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów (źródło: Adam-dalekie-pole - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20843347)

Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,1% m/m do ok. 962 mld zł na koniec listopada 2019 r., podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

#Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec października 2019 r. spadło o 1,8% m/m i wyniosło 960,88 mld zł #FinansePubliczne @MF_GOV_PL

"Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec listopada 2019 r. wyniosło ok. 962 mld zł, co oznaczało wzrost o 1,1 mld zł (+0,1%) m/m i wzrost o 7,7 mld zł (+0,8%) wobec końca 2018 r. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:* dług krajowy: ok. 702,7 mld zł,* dług w walutach obcych: ok. 259,3 mld zł (tj. 27% całego długu SP)" - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1,8 proc. mdm w październiku

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec października 2019 r. spadło o 1,8% m/m i wyniosło 960 882,36 mln zł, podało także Ministerstwo Finansów, prezentując ostateczne dane. Od początku roku zadłużenie wzrosło o 0,7%."Wzrost zadłużenia w październiku 2019 r. był głównie wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+4,1 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 1,4 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-12,9 mld zł), różnic kursowych (-8,0 mld zł) - umocnienia złotego wobec euro o 2,6%, wobec USD o 4,6%, wobec CHF o 4,0% oraz wobec JPY o 4,9%" - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w październiku 2019 r. spadło o 6,4 mld zł, co było wynikiem salda emisji skarbowych papierów wartościowych (-5,6 mld zł) oraz spadku pozostałego zadłużenia (-0,8 mld zł).Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec października  701,31 mld zł i spadło o 0,9% m/m (oraz o 4% od początku roku).Zadłużenie zagraniczne wyniosło  259,57 mld zł (spadło o 4,2% m/m oraz spadło o 7,2% od początku roku).W październiku 2019 r. zadłużenie w walutach obcych spadło o 11,3 mld zł, co było wypadkową: ujemnego salda emisji długu i różnic kursowych (-8 mld zł), podano także."Od początku 2019 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 26,9 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych spadło w tym okresie o 20,3 mld zł, co było wypadkową: spadku długu w euro (-2,4 mld euro), w USD (-2,2 mld USD), CHF (-1 mld CHF), CNY (-3 mld CNY) przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w JPY, umocnienia złotego (-0,8 mld zł)" - czytamy także.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: