Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło do 963,57 mld zł w lutym

Gospodarka

Pieniądze - polskie złote
Pieniądze Fot. stock.adobe.com/Tomasz Zajda

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2019 r. wzrosło o 0,9% m/m i wyniosło 963 572,9 mln zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując ostateczne dane. Od początku roku zadłużenie wzrosło o 1%.

#Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2019 r. wzrosło o 0,9% m/m i wyniosło 963 572,9 mln zł #SkarbPaństwa

„Wzrost zadłużenia w lutym 2019 r. był głównie wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+6,9 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 7,4 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-0,8 mld zł), różnic kursowych (+2,3 mld zł) – osłabienie wobec EUR o 0,7%, wobec USD o 1,6%, wobec CHF o 1,3% i wobec CNY o 1,9% oraz umocnienie wobec JPY o 0,5%” – czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lutym 2019 r. wzrosło o 6,6 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +5,8 mld zł).

Krajowe zadłużenie wyniosło na koniec lutego 689,7 mld zł

Krajowe zadłużenie – według kryterium miejsca emisji – wyniosło na koniec lutego 689,7 mld zł i wzrosło o 0,9% m/m.

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 273,9 mld zł (wzrosło o 0,8% m/m)

Zadłużenie w walutach obcych wzrosło o 2,3 mld zł

„W lutym 2019 r. zadłużenie w walutach obcych wzrosło o 2,3 mld zł, co było wypadkową: ujemnego salda emisji długu oraz różnic kursowych (+2,3 mld zł) ” – czytamy dalej.

Od początku 2019 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 15,3 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych spadło w tym okresie o 5,9 mld zł, co było wypadkową: zmniejszenia długu w EUR (-1,6 mld EUR), przy braku zmian w zadłużeniu nominowanym w USD, CHF, JPY i CNY oraz osłabienia złotego (+1,3 mld zł), podano także.

Udostępnij artykuł: