Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło według szacunków do ok. 948,9 mld zł w sierpniu

Gospodarka

Stos pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/Pio Si

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec sierpnia 2018 r. wzrosło o 0,3% m/m do ok. 948,9 mld zł, podało Ministerstwo Finansów (MF), prezentując szacunkowe dane.

#Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec sierpnia 2018 r. wzrosło o 0,3% m/m #SkarbPaństwa #FinansePubliczne

„Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec sierpnia 2018 r. wyniosło wyniosło ok. 948,9 mld zł, co oznaczało wzrost o 2,4 mld zł (+0,3%) m/m i o 20,5 mld zł (+2,2%) wobec końca 2017 r. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:
– dług krajowy: ok. 661,5 mld zł,
– dług w walutach obcych: ok. 287,4 mld zł (tj. 30,3% całego długu SP)” – czytamy w komunikacie.

Resort podał dziś także, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec na koniec lipca 2018 r. spadło 1% m/m i wyniosło 946 563,8 mln zł. W sierpniu resort szacował, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca 2018 r. spadło o 1% m/m do ok. 947 mld zł.

W lipcu zadłużenie nieco w dół

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca 2018 r. spadło o 1% m/m i wyniosło 946 563,8 mln zł, podało również Ministerstwo Finansów, prezentując ostateczne dane. Od początku roku zadłużenie wzrosło o 1,9%.

„Spadek zadłużenia w lipcu 2018 r. był głównie wynikiem:
– potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+5,6 mld zł), przy deficycie budżetu państwa wynoszącym 10,4 mld zł,
– zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-8,8 mld zł) związanego z wykupem obligacji PS0718,
– umocnienia złotego (-6,2 mld zł) o 1,9% wobec EUR, o 2,6% wobec USD, o 2,1% wobec CHF, o 3,3% wobec JPY i o 5,6% wobec CNY. ” – czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w w lipcu 2018 r. spadło o 1,8 mld zł, co było głównie wynikiem ujemnego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -2,3 mld zł) po przeprowadzeniu przetargów zamiany i sprzedaży oraz wykupie obligacji PS0718.

„Wzrost zadłużenia od początku 2018 r. był głównie wypadkową:
– zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+18,8 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych,
– ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-12,3 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (-10,6 mld zł) oraz salda depozytów JSFP i sądowych (-6,3 mld zł),
– osłabienia złotego (+8,8 mld zł) o 2,6% wobec EUR, 4,8% wobec USD, o 3,5% wobec CHF, o 5,8% wobec JPY i przy umocnieniu o 0,1% wobec CNY. – czytamy w komunikacie.

Od początku 2018 r. zadłużenie krajowe SP w lipcu 2018 r. spadło o 1,8 mld zł, co było głównie wynikiem:
– ujemnego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -2,3 mld zł) po przeprowadzeniu przetargów zamiany i sprzedaży oraz wykupie obligacji PS0718

Krajowe zadłużenie – według kryterium miejsca emisji – wyniosło na konie lipca br. 660 758,6 mln zł i spadło o 0,3% m/m.

Zadłużenie zagraniczne

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 285 805,2 mln zł (spadło o 2,7% m/m).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0 zł w lipcu (bez zmian m/m), zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 616 626,2 mln zł (spadek o 0,4% m/m).

„W czerwcu 2018 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 30,7%, tj. zwiększył się o 0,1 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r. i zmniejszył o 0,6 pkt proc. m/m ” – czytamy dalej.

Strategia zarządzania długiem zakłada obniżenie udziału długu w walutach obcych w długu ogółem do poziomu poniżej 30%

” W lipcu 2018 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 30,2%, tj. zmniejszył się o 0,5 pkt proc. m/m i o 0,4 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r.” – napisał także resort.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: