Zadłużenie zagraniczne Polski wzrosło do 316 mld euro na koniec III kw. 2018 r.

Gospodarka

Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wyniosło 316 mld euro na koniec III kw. 2018 r. wobec 311,98 mld euro kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Na koniec III kw. 2017 r. zadłużenia zagraniczne wynosiło 314,9 mld euro.

Wykres na tle pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/ngad

Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wyniosło 316 mld euro na koniec III kw. 2018 r. wobec 311,98 mld euro kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Na koniec III kw. 2017 r. zadłużenia zagraniczne wynosiło 314,9 mld euro.

#Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wyniosło 316 mld euro na koniec III kw. 2018 r. wobec 311,98 mld euro kwartał wcześniej #NBP @nbppl

Zadłużenie zagraniczne sektora rządowego spadło w III kw. br. do 113,81 mld euro z 115,71 mld euro w poprzednim kwartale i wobec 121,43 mld euro odnotowanych rok wcześniej, podano w komunikacie.Zadłużenie z tytułu "inwestycje bezpośrednie - instrumenty dłużne" wyniosło na koniec III kw. br. 85,28 mld euro wobec 83,64 mld euro kwartał wcześniej i 81,38 mld euro rok wcześniej.

Na rachunku obrotów bieżących było 2 532 mln euro deficytu

Na rachunku obrotów bieżących w III kw. 2018 r. zanotowano deficyt w wysokości  2 532 mln euro wobec 670 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 17 mln euro nadwyżki w III kw. poprzedniego roku, podał także NBP.Liczone w złotych, saldo C/A było w III kw. 2018 r. ujemne i wyniosło 10 909 mln zł, podał NBP w komentarzu do danych."Ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 10,9 mld zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. pogłębiło się o 11 mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły ujemne salda dochodów pierwotnych (26,1 mld zł), obrotów towarowych (5,5 mld zł) oraz dochodów wtórnych (1,8 mld zł), a także dodatnie saldo usług (22,6 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemne i wyniosła 2,1%" - czytamy dalej w komentarzu.Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na poziomie 10,1 mld zł. Poprawa tego salda w porównaniu do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2017 r. była wynikiem większego napływu środków z funduszy strukturalnych UE. W III kwartale 2018 r. napływ ten wyniósł 11,4 mld zł i w stosunku do III kwartału 2017 r. był wyższy o 6,8 mld zł, zaznaczył NBP.

Wzrost eksportu i importu

Eksport towarów z Polski wzrósł w III kw. br. o 5% do 51 900 mln euro, zaś import wzrósł o 8,8% r/r do 53 185 mln euro, wynika z danych NBP."Wartość wyeksportowanych towarów została oszacowana na poziomie 223,4 mld zł, zaś wartość importu w wysokości 228,9 mld zł. O wzroście eksportu towarów o 13,1 mld zł, tj. o 6,2% zadecydował głównie wzrost sprzedaży za granicę komputerów, produktów rafinacji ropy naftowej, tworzyw sztucznych oraz odzieży. Przyrost importu o 20,8 mld zł, tj. o 10% w dużej części wynikał ze zwiększonej wartości zakupionej ropy naftowej i jej produktów oraz węgla. Znaczy wzrost importu towarów odnotowano także w grupie obejmującej żeliwa i stale, odzież i odbiorniki telewizyjne" - napisał bank centralny w komentarzu.Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 5,5 mld zł. W analogicznym kwartale 2017 r. saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 2,2 mld PLN, podano także.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: