Obcinamy ogonki- jak zmniejszyć kolejki w punkcie obsługi klienta?

Polecamy

Jedną z głównych płaszczyzn na których rozgrywa się w tej chwili batalia o konkurencyjność na rynku jest zadowolenie klienta, jednym zaś z głównych czynników mających na owo zadowolenie wpływ jest szybkość i sprawność obsługi.

Jedną z głównych płaszczyzn na których rozgrywa się w tej chwili batalia o konkurencyjność na rynku jest zadowolenie klienta, jednym zaś z głównych czynników mających na owo zadowolenie wpływ jest szybkość i sprawność obsługi.

Najbardziej dynamicznie rozwijają się te technologie, które mają bezpośredni wpływ na zwiększenie wydajności punktów obsługi klienta, zmniejszenie kolejek a przez to poprawę odbioru punktu w oczach obecnego i potencjalnego klienta.

Najprostszym i najbardziej obiecującym rozwiązaniem w tej dziedzinie, jest wszelkiego rodzaju automatyzacja procesów. Im więcej rzeczy, które trzeba wykonać podczas wizyty klienta uda się zrobić w sposób automatyczny, tym szybciej sprawa zostanie załatwiona i tym mniej błędów powstanie w jej trakcie.

Nieocenione usługi mogą tutaj oddać systemy automatycznego wprowadzania danych do systemu, takie jak na przykład czytniki OCR ( ang. Optical Character Recognition). Głównym zadaniem czytnika OCR jest pobranie danych z dokumentów- dowodów osobistych, praw jazdy, paszportów oraz umieszczanie ich w zadanych polach w oknie aplikacji. Może to być umowa, formularz, czy zaświadczenie. Co najważniejsze, to użytkownik decyduje jakie dane mają zostać pobrane, samo imię i nazwisko? Czy też adres, nr PESEL, zdjęcie a nawet wzór podpisu, oraz gdzie i w jakiej formie mają zostać umieszczone. Takie rozwiązanie czyni czytniki OCR idealnym rozwiązaniem dla sektora bankowego, służby zdrowia czy lotnisk.

Jako przykład dla zastosowania czytników OCR w praktyce, przytoczmy punkt obsługi klienta w placówce bankowej.

Klient podchodzi do okienka i na niewielkim urządzeniu, kładzie swój dowód osobisty, nie musi mieć specjalnej karty, nie musi pamiętać numeru konta, nie musi podawać kasjerce żadnych haseł lub innych danych, które mogłyby usłyszeć osoby niepowołane. Po stronie kasjera, otwiera się w tym momencie okienko z dostępem do danych konta klienta, bez ryzyka popełnienia błędu w przy wpisywaniu nazwiska czy numeru. Kasjer może niezwłocznie rozpocząć wykonywanie operacji, które zlecił klient.

Jeżeli mamy do czynienia z nowym klientem, po położeniu dokumentu na czytniku, w ciągu 2 sekund możemy mieć wypełniony wniosek o założenie konta, kredyt czy wypełnioną umowę. To, jakie dane zostaną pobrane i co dalej się z nimi stanie, zależy tylko od ustawień w oprogramowaniu.

Czytniki OCR są również idealnym rozwiązaniem do punktów samoobsługowych. Zabudowane w kioskach wraz z drukarką, stanowić mogą punkt wypełniania wniosków, formularzy lub wydawania zaświadczeń.

Główne zalety:

  • Sprawne wprowadzanie danych
  • Eliminacja błędów powstałych przy przepisywaniu
  • Możliwość decydowania o tym które dane i w jakiej kolejności zostaną pobrane
  • Zmniejszenie kolejek poprzez kilkunastokrotne skrócenie czasu wstępnej obsługi klienta.

Dystrybutorem czytników OCR na rynku polskim jest firma Koncept-L S.A. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Udostępnij artykuł: