Zagadkowy spadek dynamiki płac

Finanse i gospodarka

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nie wzrosło w ujęciu rocznym w lipcu, zgodnie z naszą prognozą. - W ujęciu absolutnym ubyło 3tys. Miejsc pracy, co jest spójne ze spadkową tendencją na rynku pracy. Biorąc pod uwagę fakt, że spowolnienie jeszcze de facto nie osiągnęło dna - spodziewamy się go dopiero na przełomie 2012 i 2013 roku - spadki zatrudnienia w kolejnych miesiącach będą bardziej widoczne - mówiErnest Pytlarczyk, główny ekonomista BRE Banku.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nie wzrosło w ujęciu rocznym w lipcu, zgodnie z naszą prognozą. - W ujęciu absolutnym ubyło 3tys. Miejsc pracy, co jest spójne ze spadkową tendencją na rynku pracy. Biorąc pod uwagę fakt, że spowolnienie jeszcze de facto nie osiągnęło dna - spodziewamy się go dopiero na przełomie 2012 i 2013 roku - spadki zatrudnienia w kolejnych miesiącach będą bardziej widoczne - mówiErnest Pytlarczyk, główny ekonomista BRE Banku.

- Nie możemy wykluczyć ujemnych zmian zatrudnienia w ujęciu rocznym, można spodziewać się także coraz szybszego wzrostu stopy bezrobocia. Trudno nam zgodzić się z prognozami wysnuwanymi na poziomie resortu pracy, że stopa bezrobocia nie przekroczy 13 proc. do końca roku - dodaje ekonomista.

W lipcu dynamika płac spowolniła zdecydowanie z 4,3 proc. do 2,4 proc. - Znaczna skala redukcji płac sugeruje, że przyczyną był prawdopodobnie jakiś czynnik jednorazowy, być może w górnictwie, gdyż dynamika płac nie reaguje w sposób aż tak gwałtowny na zmieniającą się sytuację gospodarczą, tym bardziej że wstępne dane z sektora przemysłowego okazały się sporo wyższe od oczekiwań - mówi Marcin Mazurek, analityk BRE Banku. - Tradycyjnie więcej będziemy wiedzieć po opublikowaniu przez GUS pełnego zbioru danych - dodaje analityk. Wyjaśnia, że do tego czasu jednak dana może wprowadzać nieco zamieszania w szeregach Rady Polityki Pieniężnej, szczególnie wśród tych członków, którzy nie są zdecydowani na obniżki stóp procentowych.

Złoty na publikację nie zareagował (osłabienie było wynikiem spadków na EURUSD, nie wynikało zaś z czynników stricte krajowych). - Podtrzymujemy nasz pogląd, że RPP nie jest "ze względów wizerunkowych" gotowa na obniżki stóp procentowych już na wrześniowym posiedzeniu. Obniżek spodziewamy się w ostatnim kwartale roku - podsumowuje Ernest Pytlarczyk.

Źródło: Grupa BRE Banku

Udostępnij artykuł: