Zagranica: Budowanie wałów

BANK 2010/09

Wielkie sprzątanie po powodzi w EurolandzieCo zawiodło i jak z tego wyjść? Unia ma plan naprawy systemu bezpieczeństwa finansowego po pierwszej i, miejmy nadzieję, ostatniej fali kryzysu.

Agnieszka Krawczyk

„Jakoś to będzie” – powtarzały wszystkie bez wyjątku kraje strefy euro, łamiąc konsekwentnie stworzony dla wzajemnego bezpieczeństwa pakt stabilności i rozwoju, który zakładał utrzymanie deficytu budżetowego w krajach Eurolandu na poziomie niższym niż 3 proc. PKB. Miał również gwarantować, że zadłużenie w żadnym państwie nie przekroczy 60 proc. PKB. Dla porównania: deficyt budżetowy Grecji osiągnął w ubiegłym roku 13,6 proc. jej PKB, a więc przekroczył ponad czterokrotnie dopuszczalny poziom! Pakt powstał w 1997 r. podczas szczytu w Amsterdamie i miał być gwarantem bezpieczeństwa dla planowanej unii monetarnej, powstałej w 1999 r. Był jednak tworzony w warunkach boomu gospodarczego i nikt wtedy nie przypuszczał, że gorset okaże się zbyt ciasny w sytuacji dekoniunktury gospodarczej. Niedługo po jego wprowadzeniu uznano więc, że skoro ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: