Zagranica: Czy zachowają spółdzielczy charakter?

NBS 2015/10

W drugiej połowie XIX w. we Włoszech ukształtowały się, istniejące do dziś, dwie spółdzielcze grupy bankowe: Gruppo Banche Popolari i Gruppo Banche di Credito Cooperativo (Federcasse). Pierwsza obejmuje działające w miastach i wzorowane na modelu banku Hermana Schulze-Delitzscha banki ludowe, druga zaś oparte na idei spółdzielczej kasy Wilhelma Raiffeisena spółdzielnie kredytowe.

Eugeniusz Gostomski

Banki spółdzielcze we Włoszech, podobnie jak w Niemczech i Austrii, powstawały z inspiracji społecznej nauki Kościoła katolickiego. W założeniu miały umożliwiać – poprzez wspieranie rozwoju rolnictwa i drobnej wytwórczości – przezwyciężanie biedy wśród najniższych warstw społecznych. Prywatni bankierzy, którzy wówczas dominowali na włoskim rynku bankowym, nie byli bowiem zainteresowani świadczeniem usług finansowych niezamożnym mieszkańcom wsi i małych miast. Kredytów biednym gospodarstwom domowym, rolnikom, drobnym kupcom i rzemieślnikom nie udzielały także kasy oszczędnościowe, które we Włoszech istniały już kilkadziesiąt lat, ale współpracowały głównie z instytucjami komunalnymi.

Rozwój banków spół...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: