Zagranica: Dylemat Hamleta: z euro czy bez?

BANK 2014/12

Nierozerwalna więź, jaka łączy państwa UE będące poza strefą euro z nią samą, jak i katastrofalne skutki, jakie niosłyby jakiekolwiek negatywne zmiany w strefie, każą zarówno Brytyjczykom, jak i Polakom kibicować jej z całych sił. Jej przetrwanie to gwarancja stabilizacji i pogłębiania procesów integracyjnych w Europie, które ustrzegą Stary Kontynent przed chaosem.

Monika Pruska

Taka była puenta debaty Z euro czy bez euro: aktualne i przyszłe wyzwania przed członkami UE poza strefą euro, zorganizowanej przez Związek Banków Polskich, Forum Ruchu Europejskiego i Ruch Europejski w Wielkiej Brytanii.

Kryzys finansowy obniżył zaufanie do euro, co zrodziło wiele pytań nie tylko o właściwy termin, ale i o zasadność przyjmowania tej waluty, o bilans zysków i strat utrzymywania Polski poza strefą euro (SE). Według Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa ZBP, otwartość debaty o problemach SE jest warunkiem odbudowy zaufania społecznego do waluty europejskiej. Przypomnijmy – Słowacja przyjęła wspólną walutę w 2009 r.; Litwa jako ostatni kraj bałtycki – po Estonii (2011 r.) i Łotwie (2014 r.) – dołączy do strefy euro 1 stycznia 2015 r. Nie weszły do niej, zgodnie z klauzulą OPT-OUT, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: