Zagranica: Kanada pieniądzem pachnąca

NBS 2017/12

Sektor bankowy tego kraju uznawany jest za najbardziej solidny na świecie. Jest bardzo bezpieczny, przejrzysty i o najwyższym poziomie digitalizacji. System bankowy zaś jest niezmiernie odporny na kryzysy.

Eugeniusz Gostomski

Kanada z powierzchnią prawie 10 mln km2 jest drugim co do wielkości państwem na świe­cie, a liczy jedynie 36 mln mieszkań­ców. Pod względem politycznym jest monarchią konstytucyjną z królową bądź królem brytyjskim jako głową państwa, co stanowi konsekwencję jej pozostawania we Wspólnocie Na­rodów (Commonwealtk of Nations). Kanadyjski system gospodarczy stano­wi symbiozę modelu amerykańskiego kapitalizmu z pewnymi prospołeczny­mi rozwiązaniami powszechnymi, np. w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Kanada posiada największe świa­towe zasoby wody pitnej, olbrzymie połacie urodzajnej ziemi i lasów, dru­gie w świecie – po Arabii Saudyjskiej – złoża ropy naftowej, bogate zasoby gazu ziemnego, metali i innych mine­rałów. Jest ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: