Zagranica: Mikrofinansowanie na wznoszącej fali

NBS 2015/11

19 października 2015 r. w Brukseli, w obecności wysokich przedstawicieli Unii Europejskiej oraz Jej Wysokości Królowej Belgów - Matyldy, miało miejsce podpisanie pierwszych sześciu umów gwarancyjnych w ramach Programu Unii Europejskiej na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) na lata 2014- 2020. Wydarzenie to było świetną okazją do przypomnienia Europie o wadze instrumentów mikrofinansowych. Tego dnia zorganizowano bowiem także pierwszy Europejski Dzień Mikrofinansowania.

19 października 2015 r. w Brukseli, w obecności wysokich przedstawicieli Unii Europejskiej oraz Jej Wysokości Królowej Belgów - Matyldy, miało miejsce podpisanie pierwszych sześciu umów gwarancyjnych w ramach Programu Unii Europejskiej na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) na lata 2014- 2020. Wydarzenie to było świetną okazją do przypomnienia Europie o wadze instrumentów mikrofinansowych. Tego dnia zorganizowano bowiem także pierwszy Europejski Dzień Mikrofinansowania.

Arkadiusz Lewicki

Autorzy raportu „Perspektywy Rynku Mikrofinansowego 2015” prognozują, że w skali globalnej w 2015 r. rynek ten wzrośnie co najmniej o 15%. Rozwija się także rynek mikrofinansowy w samej Europie. Według danych Komisji Europejskiej (raport „Przegląd sektora mikrofinansowego w UE”, 2014) rocznie udzielanych jest prawie pół miliona mikropożyczek, o łącznej wartości przekraczającej 1,5 mld EUR. Rośnie także liczba instytucji mikrofinansowych, zaangażowanych w finansowanie potrzeb zarówno osób fizycznych o niskich dochodach, jak i mikroprzedsiębiorców. Działają one w różnej skali (od lokalnej do międzynarodowej) i w różnej formule (od banków komercyjnych i spółdzielczych po małe fundusze i aniołów biznesu z sektora przedsiębiorczości społecznej). Wzrasta również liczba i wysokość udzielanych mikropożyczek (średnia wartość pożyczki to 8,5 tys. EUR), co wiąże się zapewne z poprawą jakości portfeli mikrofinansowych.

W Europie z mikrofinansowania korzysta rocznie ponad 121 tys. mikroprzedsiębiorstw, w tym przede wszystkim start-up’y. Zatrudniają one blisko 250 tys. osób. Dane dla samej Unii Europejskiej to odpowiednio 75 tys. mikroprzedsiębiorstw i 150 tys. miejsc pracy. 79% mikropożyczek trafia do podmiotów gospodarczych, pozostałe 21% zaciągają osoby fizyczne. Klienci chętnie korzystają również z usług pozafinansowych, w ramach coraz szerszego zakresu oferty instytucji mikrofinansowych.

W opinii uczestników rynku mikrofinansowego, do podstawowych wyzwań umożliwiających podtrzymanie wzrostu w najbliższych latach należą: poprawa otoczenia prawnego i instytucjonalnego, zapewnienie kapitału dla instytucji mikrofinansowych, dostosowanie do zmian technologicznych w obecnym społeczeństwie oraz tworzenie klimatu sprzyjającego mikroprzedsiębiorczości.

Program EaSI, czyli do włączenia społecznego przez mikrofinansowanie

Mikrofinansowanie blisko wiąże się z tematyką wykluczenia finansowego i społecznego. Komisja Europejska dostrzega problem wysokiego bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia społecznego oraz starzenia się społeczeństw, na co receptą jest m.in. zwiększenie dostępności finansowania dla mikroprzedsiębiorców, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dla przedsiębiorstw społecznych. W tym celu przygotowano – uruchomione w ostatnich miesiącach – instrumenty finansowe Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI – od Emploeyment and Social Innovation) na lata 2014-2020. Większa dostępność mikropożyczek ma przyczynić się do wzrostu zatrudnienia i rozwoju unijnych mikroprzedsiębiorstw.

W regulacjach UE „mikroprzedsiębiorstwo” zdefiniowano jako firmę zatrudniającą poniżej 10 osób (w tym jednoosobową działalność gospodarczą), której roczny obrót ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: