Zagranica: Nasilanie się fuzji w niemieckiej bankowości spółdzielczej

NBS 2017/01

Łączenie się dwóch lub więcej banków w celu stworzenia silniejszej instytucji kredytowej jest immanentną cechą zdecentralizowanych sektorów bankowych, do których zaliczany jest także sektor banków spółdzielczych w Niemczech.

Eugeniusz Gostomski

Procesy łączeniowe w niemieckiej spółdzielczości bankowej zapoczątkowane zostały w latach 50. XX w. i z większym lub mniejszym natężeniem występują do dzisiaj. W wyniku konsolidacji, a nie upadłości czy zamykania nierentownych instytucji, znacznie zmniejszyła się tam liczba samodzielnych banków spółdzielczych (zob. tab.1 i wykr.1).

Liczba fuzji w spółdzielczej FinanzGruppe w poszczególnych latach ulegała dużym wahaniom. O ile w latach siedemdziesiątych każdego roku dochodziło do ponad 200 fuzji, to w ostatnich latach odnotowywano ich mniej niż 50 rocznie, a najmniej w 2011 r. – tylko 17 (zob. wykr. 1). Jednak łącznie w ostatnim dziesięcioleciu zrealizowano ponad 250 fuzji banków spółdzielczych.

Po globalnym kryzysie finansowym w latach 2010– 2013 procesy łączeniowe osłabły, ale już od 2014 r. odnotowuje się wzrost ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: